PROJEKT KMC

Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania. Na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystaveným násiliu…

Viac o projekte KMC >

NAŠE PROJEKTY

Prečítajte si o našich projektoch >

Odborný tím a kontakty

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava. 
www.zastavmenasilie.sk 

Viac kontaktov >

Skip to content