Ak ste zažili sexuálne násilie, pamätajte na to, že to nie je vaša vina. Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu. Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a poskytnú podporu. 

Ak sa potrebujete poradiť, volajte 0800 212 212Ak ste v ohrození, volajte 158 alebo 112!

Čo môžete urobiť

Ak ste zažili sexuálne násilie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia, v ktorej by ste nemali zostat sama. Pokúste sa zveriť blízkej osobe, ktorá vás môže sprevádzať pri ďalších krokoch. Podpora blízkej osoby vám pomôže prekonať najťažšie chvíle po akútnom sexuálnom útoku, no pomôže aj vtedy, ak k násiliu došlo už dávno. V dôsledku traumatizácie sexuálnym násilím sa u vás môžu objaviť rôzne krátkodobé i dlhodobé ťažkosti. Mnohé môžete zvládnuť vlastným silami s podporou svojho okolia. Ak tieto ťažkosti výrazne narúšajú kvalitu vášho života, nezdráhajte sa však vyhľadať odbornú pomoc.

Čo robiť bezprostredne po znásilnení

Ak ste zažili znásilnenie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia. Prinášame niekoľko odporúčaní, ako postupovať.

  • Zostaňte na bezpečnom mieste. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa ďalšiemu kontaktu osamote s páchateľom.
  • Pokúste sa vyhľadať dôveryhodnú osobu, ktorej sa môžete zdôveriť s tým, čo sa stalo, alebo zavolajte na nonstop linku pre ženy 0800 212 212. Bez ohľadu na okolnosti znásilnenia sa pokúste si spomenúť na nejakú priateľku alebo inú blízku osobu či dôveryhodnú vzdialenú známu, na ktorú sa môžete okamžite obrátiť. Niekoho, kto vás bude sprevádzať na políciu alebo do nemocnice, poskytne vám útočisko a postará sa o vaše bezpečie.
  • Uložte všetky dostupné dôkazy, aj keď ich možno budete chcieť zničiť. Budete ich potrebovať, ak sa rozhodnete podať trestné oznámenie. Dôkazom môže byť všetko (v pôvodnom stave, teda neoprané) oblečenie, spodná a posteľná bielizeň, a iné veci, s ktorými prišiel páchateľ do kontaktu. Tieto dôkazy uložte, najlepšie bude, keď ich dáte každý zvlášť do plastového vrecka a uschováte na bezpečnom mieste.
  • Vyhľadajte lekársku pomoc. Hoci to pre vás môže byť veľmi ťažké, pokúste sa podstúpiť lekárske, resp. gynekologické vyšetrenie bez predchádzajúceho umývania či sprchovania. Je to dôležité pre zaistenie dôkazného materiálu pre prípad, že sa rozhodnete oznámiť znásilnenie na polícii alebo tak urobí zdravotnícke zariadenie. Pred cestou do nemocnice sa však môžete prezliecť. Oblečenie odložte v pôvodnom stave ako dôkazný materiál.

Oznámenie znásilnenia na polícii

Sexuálne násilie, resp. znásilnenie, ktoré ste zažili, je trestným činom. Zákon sa naň pozerá ako na zločin, teda veľmi závažný zásah do vašich práv. Máte nárok na ochranu života, zdravia a dôstojnosti. Zároveň má spoločnosť záujem na tom, aby bol páchateľ potrestaný. Vaša zákonná ochrana a náprava škody je podmienená tým, že sa začne trestné stíhanie. Bez toho, aby ste sa obrátila na políciu sa však tento proces nezačne. Rovnako ani nebude môcť začať konanie smerujúce k potrestaniu páchateľa.  

Oznámenie sexuálneho násilia vyžaduje veľké odhodlanie. Majte stále na pamäti, že v žiadnom prípade nenesiete vy nijakú vinu za to, čo sa vám stalo. Za to, čo ste prežili, je zodpovedný iba páchateľ, ktorý by mal byť potrestaný. Podanie oznámenia môže byť dôležitým krokom na ceste vyrovnávania sa s touto traumatizujúcou udalosťou. Ak oznámite znásilnenie bezprostredne po ňom, umožníte tým polícii zaistiť stopy, ktoré budú slúžiť ako dôkazy proti páchateľovi. Je to veľmi dôležité pre jeho stíhanie, ktoré mu môže zabrániť, aby pokračoval v tejto trestnej činnosti. 

Znásilnenie alebo sexuálneho násilie môžete oznámiť telefonicky na čísle 158, alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Čo najpresnejšie informácie o páchateľovi môžu pomôcť polícii čo najskôr páchateľa zadržať. Je to dôležité najmä preto, aby nedošlo k znehodnoteniu a zničeniu stôp.

Pri návšteve polície si zoberte so sebou dôveryhodnú osobu, ktorá vás môže emocionálne podporiť. Pred podaním oznámenia sa môžete poradiť aj na nonstop linke pre ženy 0800 212 212, ktorá vám pomôže nájsť podporu v mieste vášho bydliska.

Polícia odporúča, aby ste bezprostredne po znásilnení, prípadne sexuálnom násilí: 

  • nevyhadzovali a neprali šatstvo, spodné prádlo, ktoré mali na sebe, prípadne posteľnú bielizeň;
  • podľa možnosti sa nesprchovali a nezmývali z tela alebo spod nechtov biologické stopy, ktoré môžu viesť k usvedčeniu páchateľa;
  • v prípade, že k násiliu došlo v byte obete, neupratovali, ničím nehýbali, nevpúšťali do bytu cudzie osoby a ponechali miesto činu v pôvodnom stave až do príchodu polície,
  • pri nahlásení znásilnenia, resp. sexuálneho násilia  polícia zabezpečí vyšetrenie v gynekologickej ambulancii za účelom zistenia a ošetrenia zranení, zaistenia biologického materiálu, ako aj za účelom prevencie sexuálne prenosných ochorení alebo neželaného tehotenstva. 

Oznámením na polícii navyše môže zabrániť páchateľovi, aby ublížil ďalším, nakoľko páchateľmi môžu byť aj sexuálni agresori, ktorí sa takéhoto konania dopúšťajú opakovane, pričom sa ich agresivita spravidla zvyšuje. 

Polícia o sexuálnom násilí

Sexuálne násilie je v príkrom rozpore so záujmami spoločnosti, ktorej záleží na ochrane dôstojnosti každej osoby a spoločenskej morálky. Preto, ak sa polícia alebo prokuratúra dozvie, že došlo k jeho spáchaniu, koná z úradnej povinnosti a musí začať trestné stíhanie.

Viac informácií >

Prečo vyhľadať lekársku pomoc

Ak ste zažili znásilnenie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia. Pokúste sa zveriť blízkej osobe, priateľke alebo príbuznej, ktorá vás môže sprevádzať pri ďalších krokoch. Podpora blízkej osoby vám pomôže prekonať najťažšie chvíle po akútnom sexuálnom útoku. Hoci to je pre vás iste veľmi ťažké, v záujme svojho zdravia by ste čo najskôr mali vyhľadať lekársku pomoc.

Viac informácií >

Ako sa vyrovnať s násilím vlastnými silami

V dôsledku traumatizácie sexuálnym násilím sa u vás môžu objaviť rôzne krátkodobé i dlhodobé ťažkosti. Ak tieto ťažkosti výrazne narúšajú kvalitu vášho života, nezdráhajte sa vyhľadať odbornú pomoc. Odkladanie riešenia problémov môže situáciu zhoršiť. V texte sú uvedené iba niektoré základné odporúčania, ako môžete vlastnými silami prispieť k zmierňovaniu vplyvu traumy.  

Viac informácií >

Ako môže pomôcť psychoterapia

Skúsenosť so sexuálnym násilím patrí k mimoriadne traumatizujúcim zážitkom. Ak ste nedávno zažili útok, je možné, že ste v šoku. Znamená to, že sa môžete cítiť otupene, necitlivo, vôbec si neveríte, nekontrolovane plačete či sa smejete alebo ste fyzicky ochoreli. Mnohé ženy, ktoré prežili sexuálne násilie, zápasia v dôsledku traumatizácie s pocitmi viny, pošpinenia, hanby. Trpia opakovanými nočnými morami, vtieravými spomienkami alebo zažívajú záchvaty úzkosti.

Viac informácií >

Čo robiť, keď k sexuálnemu násiliu došlo už dávno

Aj v prípade, že ste zažili sexuálne zneužívanie v detstve alebo od znásilnenia uplynulo viac rokov, môže vám tento traumatický zážitok spôsobovať problémy i dnes a potrebujete pomoc, aby ste sa s ním mohli vyrovnať.

Viac informácií >

 

Skip to content