Pozývame Vás na diskusiu pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a začiatku celosvetovej 16 dňovej kampane proti rodovo podmienenému násiliu. Aké stratégie zamerané na odstránenie násilia na ženách sú na Slovensku úspešné a čo môžeme zlepšiť, aby každá žena zažívajúca násilie našla adekvátnu pomoc? Diskusia sa uskutoční 25.11.2019 o 16,00 hod. v klube .pod lampou, Partizánska 2 v Bratislave.

Príďte si vypočuť odborné názory a položiť svoje otázky riaditeľke krízového centra Brána do života Daniele Gálikovej, riaditeľovi odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR Mariánovi Filčíkovi, vedúcej Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Márii Vítekovej a vedúcej manažérke Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia Barbore Burajovej.  Diskusiu bude moderovať Frederika Halászová. Vstup  na podujatie je voľný. Diskusia sa uskutoční 25.11.2019 o 16,00 hod. v klube .pod lampou, Partizánska 2 v Bratislave.

Diskusia bude vysielaná naživo a záznam bude neskôr prístupný na Facebooku na stránke podujatia s názvom Zastavme násilie na ženách.

Na verejnú diskusiu Vás pozýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRKoordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý od mája 2018
realizuje národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk

Inštitút pre výskum práce a rodiny sa pripája k tohtoročnej globálnej kampani Organizácie Spojených národov Orange the World: #Generation Equality Stands Against Rapeverejnými debatami Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC)  v Bratislave a v Prešove. KMC sa už od roku 2016 venuje rozvoju systémového vzdelávania v tejto oblasti, primárnej prevencii násilia, multiinštitucionálnej spolupráci a výskumu v oblasti násilia na ženách.

#zastavmenasilie #16dniaktivizmu 

Kampaň na sociálnych sieťach a verejné diskusie Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách IVPR sú financované zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content