Veľmi si vážime, že podporu našej kampani Zastavme násilie na ženách vyjadrili v roku 2022 aj veľvyslankyne a veľvyslanci, ktoré a ktorí pôsobia na Slovensku. 

Vďaka iniciatíve veľvyslanectva Rakúskej republiky sa do kampane proti rodovo podmienému násiliu Zastavme násilie na ženách/ Orange the World 2022 zapojilo až 28 zahraničných zastupiteľstiev pôsobiacich v SR. 

Všetky zastupiteľstvá zverejnia svoje fotografie s oranžovou výzvou proti násiliu na svojich sociálnych sieťach a webstránkach. Ich Excelencie veľvyslanci zo zahraničných zastupiteľstiev z krajín Brazília, Cyprus, Česko, Estónsko, Európska komisia, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Írsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Veľká Británia a USA sa odfotili s oranžovým bannerom a zdieľali výzvu proti násiliu páchanému na ženách na svojich informačných kanáloch a webstránkach.

Ďakujeme, veľmi si túto podporu vážime!

Skip to content