Zreteľné odmietnutie násilia na ženách vyjadrila prezidentka SR Zuzana Čaputová svojou účasťou v kampani Zastavme násilie na ženách 2019. Je to vôbec po prvýkrát, kedy slovenská hlava štátu takto podporila ženy zažívajúce násilie a verejne prejavila uznanie práci mimovládnych i verejných inštitúcií, ktoré sa snažia odstrániť násilie zo života žien a pomáhať im. 

Včera sme si pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásený OSN. V tento deň sa takisto začína celosvetová kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) sa už tradične pripája ku celosvetovej kampani Organizácie Spojených národov s názvom Orange the World. Tohtoročná téma kampane je problematika sexuálneho násilia na ženách a sloganom kampane je  #Generation Equality Stands Against Rape (#Generácia Rovnosti proti sexuálnemu násiliu).

Svoje jasné odmietnutie násilia na ženách vyjadrila svojou účasťou v našej kampani aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a postupne sa k nej budú pripájať ďalšie osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Je to vôbec po prvýkrát, kedy slovenská hlava štátu takto vyjadrila podporu ženám zažívajúcim násilie a uznanie práci mimovládnych i verejných inštitúcií, ktoré sa snažia odstrániť násilie zo života žien a pomáhať im. 

V našej spoločnosti absentuje rázna odpoveď na násilie v podobe efektívneho sankcionovania páchateľov, ale absentuje aj jeho spoločenské odsúdenie, keďže iba 67 % občanov si myslí, že domáce násilie na ženách je neprijateľné a malo by byť trestané. Bezpečnosti žien nenapomáha ani to, že diskusia o násilí páchaného na ženách sa spravidla otáča k nesúvisiacim ideologickým otázkam a ignoruje sa samotná existencia takéhoto násilia. Tú pritom potvrdzujú nielen štatistiky ale aj príbehy mnohých žien.(…) Musíme prekonať ideologické spory, zomknúť sa a spoločne odsúdiť násilie, s ktorým sa v našej spoločnosti stretávame, rovnako ako aj vytváranie predsudkov, od ktorých je k násiliu veľmi blízko. A preto som dnes podporila aj oficiálnu kampaň, ktorá na celom svete odštartovala 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách.“, povedala Zuzana Čaputová vo svojom príhovore pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách 2019 v Bratislave.

Informačná kampaň KMC IVPR bude prebiehať na sociálnych médiách, kde bude možnosť umiestniť na svoju fotku tematický rámček a zdieľať bannery a fakty o postavení žien, ktoré čelia násiliu. Veríme, že svoje NIE násiliu na ženách a snahu prispieť k eliminácii rodovo podmieneného násilia vyjadrí každý a každá, komu zaleží na rozvoji zdravého, bezpečného a rodovo rovného Slovenska. Pridajte sa!

#OrangeTheWorld  #stopviolenceagainstwomen #zastavmenasilie #16dniaktivizmu

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý  sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Skip to content