V spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva si Vás Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum a rodiny dovoľuje pozvať na odbornú onlinu diskusiu, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a ako záverečné podujatie kampane Zastavme násilie na ženách 2021.

V rámci prebiehajúcich 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu na ženách a globálnej kampane OSN Orange the World– Zastavme násilie na ženách hneď teraz! si Vás dovoľujeme pozvať na online diskusiu s názvom „Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia“, ktorá sa uskutoční tento piatok 10.12 o 14:00 na facebookovej stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Podujatie sa uskutoční v deň, kedy oslavujeme Medzinárodný deň ľudských práv.

Pozvanie diskutovať prijali právnička a lektorka SNĽSP Miroslava Novodomcová, lektorka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Radka Mikšík, analytička KMC pre primárnu prevenciu vo vzdelávaní Katarína Minarovičová, analytik KMC pre systematizáciu vzdelávania Marek Šimon a manažérka publicity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskrimináciea kampane Zastavme násilie na ženách Viera Böttcher.

S moderátorom podcastu NoPráve Jakubom Popíkom sa budú rozprávať o tom, nakoľko je rodovo podmienené násilie prítomné v našej spoločnosti, aké právne mechanizmy na jeho odstránenie máme (a aké nemáme), ale aj o tom, že vzdelávanie k rešpektu je nielen vhodnou formou prevencie proti násiliu, ale aj iným prejavom nenávisti.

Skip to content