Amnesty International Slovensko zadala v máji 2022 agentúre Focus online reprezentatívny kvantitatívny prieskum verejnej mienky na vzorke 1004 respondentov*tiek vo veku od 18 do 65 rokov. Respondenti a respondentky prieskumu reflektovali na úlohu súhlasu v sexuálnych vzťahoch a aktivitách. Zároveň prezentovali svoj pohľad na rolu sexuálnej a vzťahovej výchovy pri prevencii sexuálneho násilia. Tento v poradí druhý podobný prieskum za uplynulé dva roky naznačuje, že prevažná väčšina slovenskej spoločnosti vníma dôležitosť témy a zmien, za ktoré sa organizácia dlhodobo zasadzuje. KMC podporilo kampaň Amnesty Hovorme o súhlase. 

Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu vyplýva, že 9 z 10 ľudí (89 % opýtaných) si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením, pričom toto presvedčenie prevláda aj u ľudí, ktorí sa identifikujú ako konzervatívni.

Výsledok naznačuje, že v spoločnosti je zhoda na tom, že pokiaľ k sexuálnym praktikám dôjde bez súhlasu, je to protiprávne konanie. Vlastne by malo byť samozrejmé, že takýto postoj zaujímajú aj ľudia s konzervatívnymi hodnotami a je dobré, že to ukazujú aj výsledky prieskumu,“ komentovala výsledky prieskumu Barbora Burajová, hlavná manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. 

Nútenie partnera alebo partnerky k sexuálnemu styku podľa prieskumu považuje za nesprávne až 98 percent opýtaných. Problém na Slovensku podľa B. Burajovej spočíva najmä v tom, že pre postihovanie sexuálnej viktimizácie dospelých osôb ako niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti sa vyžaduje preukázanie kladenia odporu najmä vo forme aktívnej fyzickej obrany, zúfalého kričania o pomoc alebo preukázanie, že to nebolo možné, napríklad z dôvodu bezvedomia. „Pritom takýto aktívne kladený odpor či stav bezbrannosti musia trvať od začiatku do konca sexuálnej agresie. Tieto očakávania však nie sú v súlade s tým, aké sú možnosti a schopnosti obetí reagovať na násilie v každom jednom prípade a veľkú časť obetí vylučujú z možnosti poskytnutia trestnoprávnej ochrany alebo odrádzajú preživších od nahlásenia ich prípadu,“ povedala Barbora Burajová.

Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) z roku 2017 zažilo sexuálne násilie v priebehu svojho života 4,9 % respondentiek, čo predstavuje približne 100 000 žien na Slovensku. Výsledky výskumu IVPR tiež poukazujú na pretrvávajúcu stigmatizáciu preživších sexuálneho násilia, o čom svedčia zdôvodnenia rozhodnutí, prečo sa ženy neobrátili na políciu. 

Tlačovú správu Amnesty International Slovensku si prečítajte tu: https://www.amnesty.sk/vysledk…

Rozhovor s Barborou Burajovou z minulého roku nájdete tu: https://www.amnesty.sk/hovorme…

Skip to content