Srdečne Vás pozývame na verejné zhromaždenie VYPÍSKAJME SPOLU NÁSILIE, ktoré organizujeme spoločne s Granty EHP a Nórska. Toto verejné a hlasné odmietnutie násilia páchaného na ženách a dievčatách je súčasťou 16 dní aktivizmu a kampane Zastavme násilie na ženách.

Srdečne Vás pozývame na verejné zhromaždenie VYPÍSKAJME SPOLU NÁSILIE, ktoré organizujeme spoločne s Granty EHP a Nórska. Toto verejné a hlasné odmietnutie násilia páchaného na ženách a dievčatách je súčasťou 16 dní aktivizmu a kampane Zastavme násilie na ženách.

Tento rok vypískajú násilie na ženách účastníci a účastníčky medzinárodnej konferencie „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom“ spolu s mimovládnymi organizáciami, verejnými a štátnymi inštitúciami a verejnosťou.

KEDY? 6. decembra 2023 o 18:00
KDE? Župné námestie (pred historickou budovou NR SR) v Bratislave.
MODERUJE: Juraj Bača
HOSTKA: Simona Salátová

Príbeh verejného pískania proti násiliu na ženách siaha do sedemdesiatych rokov 20. storočia. V Peru sa vtedy ženy pískaním bránili pred násilnými partnermi a volali komunitu na pomoc. Podujatie Vypískajme násilie odkazuje na tento spôsob ochrany a zároveň umožňuje účastníčkam a účastníkom takejto akcie hlasno odmietnuť násilie páchané na ženách. Je súčasťou osvetových aktivít 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách a na Slovensku ho v minulosti organizovali ženské a feministické organizácie ako Fenestra, Slovensko-český ženský fond, Hana, Možnosť voľby, Bábkové divadlo na Rázcestí a ďalšie.

Príďte, píšťalky sú pre každého a každú z Vás nachystané!

Len spoločne dokážeme násilie na ženách zastaviť.

Skip to content