V súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine sa vo všetkých regiónoch Slovenska zmenila náplň každodennej práce centier pomoci obetiam násilia na ženách. Všetky zariadenia sa stali subjektmi hospodárskej mobilizácie pre poskytovanie sociálnych služieb ľuďom utekajúcim do bezpečia.

V súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine sa vo všetkých regiónoch Slovenska zmenila náplň každodennej práce centier pomoci obetiam násilia na ženách. Všetky zariadenia sa stali subjektmi hospodárskej mobilizácie pre poskytovanie sociálnych služieb ľuďom utekajúcim do bezpečia.

Okrem poskytovania ubytovacích služieb sa organizácie angažujú aj v iných aktivitách v prospech žien a detí, ktoré nedobrovoľne opustili svoje domovy v susednej Ukrajine.

Angelika Karasová z nitrianskej organizácie Centrum Slniečko, n.o. ich spomenula niekoľko: ,,Kolegyne z nášho tímu chodia aktívne pomáhať do komunitného centra „Comin – miesto prvého kontaktu“,  ktoré zriadilo mesto Nitra. Taktiež sa u nás konala zbierka humanitárnej pomoci, do ktorej sa zapojilo celé Slniečko spolu s našimi rodinnými príslušníkmi. Časť zo zbierky odišla do prešovskej organizácie MyMamy, ktoré sú hneď naporúdzi za hranicami a valil sa na nich veľký nápor osôb v núdzi. Časť zbierky bola pridelená aj zariadeniu Slniečko, pre ženy a deti z Ukrajiny, ubytované v zariadení. Podarilo sa nám sponzorsky zabezpečiť pre utečencov potraviny, drogériu a ďalšie potrebné veci.“

Nezisková organizácia LUNA, n.o. v Trenčíne poskytuje v rámci Intervenčného centra krízovú intervenciu psychologičky a sociálnu pomoc pre ženy z Ukrajiny. ,,Máme psychologičku, ktorá pochádza z Ukrajiny, takže je obrovskou výhodou, že môže ženám poskytovať intervenciu v ich rodnom jazyku. Naša psychologička taktiež poskytovala intervenciu deťom, ktoré sú v Centre pre deti a rodiny v Hornom Orechovom, ocitli sa tam pretože sú neplnoleté a prechádzali cez hranice bez rodičov“, uviedla poradkyňa Katarína Čierniková.

Občianske združenie MyMamy sa okrem ubytovacích kapacít, ktoré poskytuje vo svojom bezpečnom ženskom dome, angažuje v rôznych verejných zbierkach materiálnej pomoci pre Ukrajinu. Spoločne s miestnou organizáciou Podaj ďalej Prešov putujú na slovensko-ukrajinskú hranicu. Mamám a deťom z Ukrajiny poskytujú sociálne, psychologické, právne, či finančné poradenstvo. Zabezpečujú pre ne kurz slovenského jazyka a pomáhajú pri hľadaní vhodného pracovného miesta, aby sa mohli začleniť do bežného života v novej krajine. Koordinátor Rastislav Barkasi pomáha priamo na hraničných priechodoch v krízovom tíme a Juraj Janček taktiež pomáha a zabezpečuje materiálnu pomoc pre ľudí z Ukrajiny. 

Viac o poskytovaní pomoci v organizácii MyMamy si môžete prečítať v tomto článku, kde pre Denníku N porozprávali o svojej práci sociálna poradkyňa Jana Šimkovičová a psychologička Dáša Kožuchová.

MyMamy sa takisto pridali k výzve ohľadom akútnej potreby ochrániť sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien a dievčat a marginalizovaných skupín obyvateľstva zasiahnutých konfliktom na Ukrajine.  

Skip to content