Zastaviť násilie môžeme len vtedy, keď nám ako spoločnosti prestane byť ľahostajné.

Bratislava 25. 11. 2023 – Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) vyhlásilo piaty ročník kampane za odstránenie násilia na ženách a pridáva sa tak ku celosvetovej iniciatíve OSN proti rodovo podmienenému násiliu Orange the World. Tento ročník kampane je zatiaľ najväčší z hľadiska počtu spolupracujúcich organizácií, účasti osobností verejného a kultúrneho života a samozrejme mimovládnych organizácií zo všetkých regiónoch Slovenska.

 Kampaň Zastavme násilie na ženách 2023 začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a trvá do 10.decembra, ktorý je Dňom ľudských práv.  Tieto dva dni, vyhlásené OSN, rámcujú 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu počas ktorých občianky a občania, mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako aj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života vyjadrujú odmietnutie každej formy násilia, ktoré dievčatá a ženy zažívajú na celom svete. 

Organizácia Spojených národov (OSN) každoročne vyhlasuje kampaň proti násiliu na ženách Orange the World/ Zafarbime svet na oranžovo. Táto farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré čelia násiliu, pokiaľ im spoločnosť pomôže vymaniť sa z neho. Zároveň touto výraznou farbou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv miliónov dievčat a žien na svete.

 Slogan tohtoročnej kampane UN Women je: Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách! Slovensko sa pridáva k tejto globálnej kampani proti násiliu, ktorá vyzýva na urýchlené investície, ktoré pomôžu predchádzať a odstraňovať násilie páchané na ženách a dievčatách.

 Zastaviť násilie na ženách totiž dokážeme len vtedy, keď organizácie poskytujúce špecializované služby ženám a ich deťom budú mať dostatočné a stabilné financovanie a keď si inštitúcie budú uvedomovať svoju kľúčovú úlohu pri prevencii rodovo podmieneného násilia a ochrany žien. Zároveň je nevyhnutné, aby polícia, prokuratúra, súdy, úrady práce a sociálnych vecí, zdravotnícke zariadenia alebo špecifické služby, ktoré ženy a deti zažívajúce násilie potrebujú, dokázali svoje postupy pomoci navzájom koordinovať.

Zastaviť násilie môžeme len vtedy, keď nám ako spoločnosti prestane byť ľahostajné. A keď si začneme vážiť životy a dôstojnosť každej ženy a dievčaťa.

Tento rok KMC počas kampane úzko spolupracuje s veľvyslanectvom Holandska na SlovenskuHekima, o.z. a kanceláriou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Štart kampane sme vďaka tomu mohli zažiť 24.11.2023 medzi mladými ľuďmi z Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave, kde prebehlo diskusné podujatie pre študentky a študentov Spoločne proti násiliu na ženách a dievčatách. Cieľom podujatia bolo spoločnou diskusiou s mladými ľuďmi  zvýšiť citlivosť voči situáciám, ktoré prispievajú k vzniku násilia a spoznať možnosti prevencie.

Študenti a študentky diskutovali spoločne s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou vedúcou manažérkou KMC Barborou Burajovou a Ivanou Uličnou z Hekima, o.z.  o tom ako sa brániť násiliu a kde hľadať informácie pre ochranu svojej dôstojnosti, života a zdravia. Po diskusii v priestoroch školy prebehlo zasadenie daru od Holandského kráľovstva – cibuliek oranžových tulipánov, ktoré budú symbolicky pripomínať potrebu starať sa bezpečie žien a dievčat počas celého roka.

 Vzdelávanie pre stredné školy o prevencii násilia v partnerských vzťahoch sa vďaka tejto spolupráci uskutoční v priebehu kampane a neskôr na dvadsiatich stredných školách v regiónoch Slovenska.

Už piaty rok kampaň a ženy zažívajúce násilie podporuje prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá tento rok s podporou takmer 100 osobností vydala vyhlásenie o situácii s domácim a partnerským násilím v SR a vyzvala na zastavenie násilia na ženách a dievčatách. Podujatia na začiatku kampane sa zúčastnili kultúrna obec, ženské a feministické organizácie, ako aj diplomati a diplomatky. Teší nás, že kampaň proti násiliu na ženách podporilo až 40 zahraničných zastupiteľstiev pôsobiacich v SR.

Symbolickou oranžovou farbou bude aj tento rok osvetlený Prezidentský palác počas Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách 25.11. 2003. Oranžovou farbou budú osvetlené aj ďalšie dominanty Bratislava vyhliadková veža UFO a nová budova Slovenského národného divadla v Bratislave. Pridá sa aj Trnava osvetlením svojej radnice.

Vážime si podporu každoročnú podporu primátora hlavného mesta Bratislava Matúša Valla a Magistrátu hlavného mesta Bratislava, Bratislavského kultúrneho a informačné centrum, pripája sa aj bratislavská župa pod vedením Juraja Drobu.  Pridal sa aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a jeho kancelária. Ku kampani sa už tradične pripája Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a jeho riaditeľka Silvia Porubänová, komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. 

Kampaň podporuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré na začiatok 16 dní aktivizmu proti násiliu pripravilo diskusiu Hlboká Online, kde sa o situácii s násilím v SR a dobrej praxi v zahraničí zhovárali vedúca manažérka KMC Barbora Burajová, advokát Matúšo Kanis a generálna riaditeľka sekcie ministra MZVEZ SR a bývalá veľvyslankyňa SR v Nórsku Denisa Frelichová.

KMC úzko spolupracuje s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na realizácii trojdňovej medzinárodnej konferencii Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie, ktorá sa uskutoční od 6.-8.decembra 2023 v Bratislave.

V úvodný deň konferencie 6.12.2023  sa o 18,00 uskutoční na bratislavskom Hurbanovom námestí verejné podujatie Vypískajme násilie na ženách. Bude to príležitosť pre účastníctvo konferencie a  verejnosť symbolickým pískaním na píšťalky vyjadriť svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách.

Ku kampani sa pridávajú aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré budú zdieľať informácie o prevencii násilia na svojich sociálnych sieťach.

Teší nás, že po prvýkrát sa ku kampani pridáva aj  športový klub HC SLOVAN Bratislava, ktorý vyjadrí podporu ženám zažívajúcim násilie počas zápasu dňa 26. novembra a kapitán hokejového mužstva Michal Sersen sa zúčastní videokampane proti násiliu, kde spolu s inými známymi slovenskými mužmi vyjadrí svoje jasné NIE násiliu na ženách. Na severe Slovenska násilie na ženách odmietne už po tretí krát aj hokejový klub Vlci Žilina a v HK Dukla Michalovce.

Podstatnou súčasťou piateho ročníka kampane Zastavme násilie na ženách/ Orange the World budú tvoriť aktivity v regiónoch Slovenska, kde regionálni koordinátori a koordinátorky KMC pripravujú s miestnymi MVO vzdelávacie a osvetové podujatia, ako aj fotenie s výzvou kampane.  V mestách Trnava, Nitra a Michalovce sa verejnosť sa uskutoční počas 16 dní aktivizmu mnoho podnetných podujatí pre verejnosť a mládež.

Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, Barbora Burajová. pripravila zhrnutie pre všetkých, ktorí chcú pomôcť s prevenciou násilia na ženách a prispieť k jeho eliminácii. Vo svojom texte uvádza dva pohľady na násilie na ženách, ktoré nám ponúkajú štatistiky kriminality. Pre porovnanie obsahujú aj prehľad viktimizácie mužov vybranými trestnými činmi. Tu nájdete jej text.

„Násilie voči dievčatám a ženám nie je impulzívne ani nekontrolované. Je to zámerné a účelové využívanie rôznej miery fyzickej, psychologickej, sexualizovanej a ekonomickej agresie pre presadenie vlastných predstáv a záujmov. Násilné osoby sú motivované popierať alebo minimalizovať svoje zneužívajúce správanie a okolie má tendenciu skôr veriť im“, uviedla vedúca manažérka KMC Barbora Burajová.

 Od roku 2017 do roku 2022 na Slovensku:

  • Ženy čelia oproti mužom 5 krát vyššiemu riziku vraždy v intímnych partnerských vzťahoch; v prípade zabití je toto riziko viac ako štvornásobné.·
  • Zo všetkých žien, ktorým bolo ublížené na zdraví, každej piatej ublížil jej partner alebo bývalý partner, no za ublíženie na zdraví mužom bolo zodpovedných len 1% ich partneriek alebo bývalých partneriek.
  • Týranie blízkej osoby a zverenej osoby bolo najmä o ženských obetiach – ženy tvorili až 86% obetí. · 
  • Prevažnú väčšinu viktimizovaných znásilnením a sexuálnym násilím (90%) tvorili ženy. · Až 2/3 obetí závažného vyhrážania boli ženy. 

V galérii podporovateliek a podporovateľov kampane na našej webstránke pribudnú samozrejme aj predstaviteľky a predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo pomáhajú ženám zažívajúcim násilie zvládať ich náročné životné situácie a umožňujú im návrat do života v bezpečí a dôstojnosti.

UN Women uvádza: „Ženské organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní služieb na miestnej úrovni, posilňujú posilnenie postavenia žien a oslovujú tie, ktorým hrozí, že zostanú najviac v úzadí. Napriek tomu globálne len 1 % štátnej pomoci zameranej na rodovú rovnosť smeruje do týchto organizácií a ich financovanie sa nezlepšilo napriek jasným dôkazom o potrebe ich činnosti v spoločnosti.“

Cieľom našej kampane je prispieť k uvedomeniu si verejnosti, ženeexistuje žiadne ospravedlnenie pre násilie páchané na ženách a dievčatách. 

Bez pardónu! No Excuse!

Pridajte sa aj Vy a odmietnite násilie vo všetkých jeho formách. 

Fotografie osobností, ktoré odmietajú násilie na ženách, budú zverejnené na sociálnych sieťach a na tejto webovej stránke.

KDE HĽADAŤ POMOC?

Následky násilia páchaného na ženách a dievčatách sa týkajú celej spoločnosti a preto o ňom nesmieme mlčať.  

Poradkyne Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené.  V prípade, ak vy alebo niekto z vášho okolia zažíva násilie, využite služby bezplatnej NONSTOP linky pre ženy 0800 212 212 alebo napíšte mail na linkaprezeny@ivpr.gov.skAk existuje podozrenie bezprostredného ohrozenia života a zdravia, privolajte Políciu SR prostredníctvom čísla 158.

Verejnosť sa môže ku kampani môže pridať zdieľaním výzvy Zastavme násilie na ženách na sociálnych sieťach, či zdieľaním informácií o potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách.

Projekt „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

Skip to content