Dňa 25. novembra 2022 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách zorganizovali verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí pri Fontáne mieru. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa, že nás podporila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá každý rok zdieľa podpornú výzvu pre ženy zažívajúce násilie a prispieva svojím hlasom k zviditeľneniu problematiky rodovo podmieného násilia. V tento deň sa opäť rozžiaril aj Prezidentský palác symbolickou oranžovou farbou kampane Orange the world!

Skip to content