Nadácia Európskeho inštitútu zorganizovala v dňoch 15. a 16. júna 2023 v bulharskej Sofii medzinárodnú konferenciu siete SYNERGY s názvom “Working together for a Europe free from violence – ensuring Roma women’s access to justice to assert their right to be free from violence”. Cieľom podujatia bola výmena skúseností a poznatkov rómskych žien pri riešení rodovo podmieneného a domáceho násilia. KMC na tejto konferencii reprezentovala jeho vedúca manažérka Barbora Burajová.

Medzinárodná konferencia siete SYNERGY „Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych žien k spravodlivosti, aby mohli uplatniť svoje právo na oslobodenie sa od násilia“ a následné stretnutie siete SYNERGY proti rodovo podmienenému a domácemu násiliu sa uskutočnili v dňoch 15.-16. júna 2023 v Sofii v Bulharsku.

Na plenárnych zasadnutiach a workshopoch sa zúčastnilo takmer 80 osôb s rôznym odborným zázemím a skúsenosťami. Podujatie dalo priestor na podnetné  diskusie medzi národnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, odborníčkami a odborníkmi  v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia z rôznych krajín EÚ a Rady Európy. KMC na tejto konferencii reprezentovala vedúca manažérka Barbora Burajová.

Medzinárodná konferencia SYNERGY poslúžila ako zdroj nových odborných výstupov, ktoré budú súčasťou novej príručky pre širokú verejnosť. Príručka bude dostupná na digitálnu distribúciu od septembra 2023 a bude prezentovaná na blížiacej sa najväčšej konferencii v Európe na túto tému – Európskej konferencii o domácom násilí v Reykjavíku na Islande.

Skip to content