Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel vyhlásili kampaň s cieľom zvýšenia povedomia o násilí v online priestore, ktorému ženy čelia denno-denne.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel dnes spustili kampaň s cieľom zvýšenia povedomia o násilí v online priestore, ktorému ženy čelia denno-denne. V spoločnom vyhlásení podotkli:

Dôstojnosť, rešpekt a solidarita platí pre všetkých, aj v online priestore. Žiaľ, realita je od toho veľmi vzdialená, najmä pre ženy a dievčatá, ktoré sú v porovnaní s mužmi až 27-krát častejšie obťažované v online priestore. 

Je načase zlepšiť naše odozvy voči online násiliu. Nemôžeme nečinne stáť a tým podporovať tých, ktorí zbabelo cielia na ženy a dievčatá v online priestore. Musíme konať a na tieto skutočnosti jasne upozorňovať.

Pri vyjadrovaní svojich názorov v online priestore sa ženy musia cítiť slobodne a bezpečne a mali by sa môcť aktívne zapájať do verejného života bez akéhokoľvek zastrašovania. Preto dnes spúšťame kampaň  #DigitalRespect4Her. 

Vyzývame všetkých: občanov a občianky EÚ, zástupcov priemyslu, občiansku spoločnosť a tvorcov politík, aby spoločne pracovali na zabezpečení rešpektu voči ženám. Násilie v online priestore sa šíri prostredníctvom sociálnych médií, aplikácií na posielanie správ, internetových fór, platforiem na zdieľanie videí a videohier.. Zneužívanie v online priestore vytvára trvalú digitálnu stopu, ktorá sa dá ľahko šíriť a je ju ťažké úplne vymazať. Násilie v online priestore musíme poraziť spoločne, aby sme vytvorili inkluzívne a rešpektujúce online prostredie. Každý občan a každá občianka má svoj hlas a musí mať možnosť používať ho slobodne a bez strachu.!

Základné východiská

Podľa správy Medziparlamentnej Únie až 46.9 % političiek zo 45 európskych krajín zažilo vyhrážanie zabitím, znásilnením alebo zbitím počas ich mandátu v parlamente. Správa špeciálneho spravodajca OSN o násilí na ženách dokazuje, že 28 % žien, ktoré zažili násilie v online priestore obmedzili svoju prítomnosť a činnosť v online svete. 

Správa taktiež ukazuje, že násilie v online priestore môže viesť k psychickým, fyzickým, sexuálnym a ekonomickým ujmám. Môže to zapríčiniť „umlčanie“ ženy alebo obmedzenie jej online prítomnosti. Ženy političky, ktoré zažili násilie v online priestore sú často opatrnejšie v prejavovaní sa a obmedzujú svoju činnosť v online priestore. Autocenzúra môže obmedziť zapájanie sa žien do spoločenských debát, ich vplyv v politike alebo narušiť reprezentatívne demokratické procesy.

Kampaň #DigitalRespect4Her je podporovaná verejnými osobnosťami, ktoré zdieľajú svoje príbehy a skúsenosti s násilím v online priestore a ako ich, ako ženy, toto násilie ovplyvnilo v kariére.

Viac informácií je dostupných na stránke #DigitalRespect4Her .

Informačný leták v slovenčine tu

Skip to content