Dňa 2. marca 2023 o 17,00 hod sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2023 uskutočnila verejná odborná diskusia v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Hodžovom námestí 1/A v Bratislave.

Diskusiu s názvom „SPOLOČNE PROTI NÁSILIU. Opatrenia a spolupráca v prevencii a intervencii násilia na ženách“ zorganizovali Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách a Rakúske kultúrne fórum.

PROGRAM PODUJATIA:

Úvodné slovo mala veľvyslankyňa Rakúska na Slovensku, Jej Excelencia Margit Bruck-Friedrich

Pozvania diskutovať prijali: • klinický psychológ a psychoterapeut Romeo Bissuti, Männerberatung Wien, Rakúsko • terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch Daša Malíková, riaditeľka ALEJ poradenské centrum • psychológ, metodik a tréner skupinových programov pre mužov, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch Róbert Vavro, riaditeľ občianskeho združenia LIBERATE

Diskusiu moderovala: právnička Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC)

Počas jednotlivých diskusných príspevkov sa publikum dozvedelo zaujímavé informácie o práci poskytovateľov špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie ako aj o špecifikách práce s osobami, ktoré sa dopúšťajú násilia na ženách. Moderátorka diskusie hľadala spolu s hosťami odpovede na otázky: Prečo je potrebné spoločne hľadať účinné opatrenia pre zlepšenie situácie s násilím v rodinách a v intímnych vzťahoch? Odkedy Rakúsko poskytuje poradenstvo aj pre mužov, dopúšťajúcich sa rodovo podmieneného násilie a aká je situácia na Slovensku? Ako prispievajú k zlepšeniu situácie žien zažívajúcich násilie analýzy a dáta, ktoré zhromažďuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách?

Podujatie sa uskutočnilo v slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením. Vstup bol voľný.

Túto diskusiu finančne podporilo Rakúske kultúrne fórum. ĎAKUJEME!

Verejná diskusia sa uskutočnila ako súčasť projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR. 

“Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

Skip to content