Zahraniční veľvyslanci, veľvyslankyne, osobnosti kultúrneho života a občianskej spoločnosti spoločne vyzvali na zastavenie násilia na ženách.

Veľmi si vážime, že podporu našej kampani Zastavme násilie na ženách vyjadrili v roku 2021 aj veľvyslankyne a veľvyslanci, ktoré a ktorí pôsobia na Slovensku. 

Vďaka iniciatíve veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, sa do kampane Orange the World 2021, zapojilo až 22 zahraničných veľvyslanectiev pôsobiacich v SR. Všetky zastupiteľstvá zverejnili svoje fotografie s oranžovou výzvou proti násiliu na svojich sociálnych sieťach a webstránkach. Ďakujeme, veľmi si túto podporu vážime.

Je nám veľkou cťou, že pani prezidentka SR Zuzana Čaputová opätovne podporila kampaň proti rodovo podmienenému a domácemu násiliu a zorganizovala spoločné fotografovanie s výzvou kampane Zastavme násilie na ženách/ Orange the World!, ktorého sa zúčastnili veľvyslanci a veľvyslankyne zahraničných zastupiteľstiev pôsobiacich v SR ako aj predstaviteľky a predstavitelia mimovládnych organizácií a kultúrneho života.

Pani prezidentka zverejnila video z tohto podujatia na svojich sociálnych sieťach a jej videospráva určená ženám zažívajúcim násilie zdôraznila význam hľadania pomoci z kruhu násilia.

„Viem, že cesta z násilia zďaleka nie je jednoduchá. Ale je to vždy neporovnateľne lepšia voľba ako život v násilí,“ zdôraznila prezidentka SR, Zuzana Čaputová. Uviedla, že ak sa v našom okolí deje násilie, pomôcť vie každý. „Vieme prispieť aj postojom, ktorý nebude násilie zľahčovať a viniť ženy za to, že si násilie spôsobili svojím správaním.“

Skip to content