20. júna 2023 sme sa zúčastnili odborného seminára, ktorý zorganizovala Aliancia žien Slovenska. O svoje bohaté skúsenosti s terapiou osôb dopúšťajúcich sa násilia a ako pomocť tým, čo násilie zažili sa podelila psychoterapeutka Barbora Jakobsen z nórskej organizácie Alternatíva k násiliu/ Stiftelsen Alernativ til Vold ( ATV).

Dňa 20. júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár s názvom Násilie je možné zastaviť, ktorý zorganizovala  Aliancia žien Slovenska.  Hlavnou rečníčkou podujatia bola klinická psychologička z nórskej organizácie Alternatíva k násiliu/ Stiftelsen Alernativ til Vold ( ATV).Barbora Jakobsen, ktorá prednášala na Slovensku po prvýkrát o svojich bohatých skúsenostiach s terapeutickou prácou s osobami, ktoré sa dopúšťajú násilia. 

Vedúca manažérka KMC Barbora Burajová predniesla na úvod seminára príspevok o legislatívnej situácii v SR v oblasti rodovo podmieneného a domáceho násilia. 

Teší nás, že sme účastnictvu seminára mohli poskytnúť reprint prvého vydania publikácie „Násilí je možné zastavit“, ktorej spoluautorkou je Barbora Jakobsen a ktorý na Slovensku vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Pani Jakobsen na seminár priniesla aj nové, rozšírené vydanie tejto pozoruhodnej publikácie, ktoré v novembri 2022 pokrstili v Prahe. Celú publikáciu si môžete stiahnuť online tu.

Skip to content