„Dnešné rozhodnutie slovenského parlamentu odmietnuť ratifikáciu dohovoru Rady Európy a jeho výzva vláde zablokovať pristúpenie EÚ k dohovoru je poľutovaniahodným krokom späť,“ povedala generálna tajomníčka Rady Európy Marija Pejčinović Burić.

Mrzí ju, že snahy Európskej únie a Rady Európy vyvrátiť mylné presvedčenia o Istanbulskom dohovore neboli dostatočné a vyzvala všetkých zodpovedných slovenských politikov, aby proti nim zakročili.

„Rada Európy je pripravená pomôcť autoritám vysvetliť Istanbulský dohovor, vrátane vypracovania expertných analýz týkajúcich sa jednotlivých ustanovení a ich súladu s domácim právnym poriadkom a medzinárodnými záväzkami,“ povedala šéfka Rady Európy.

Viac informácií o Istanbulskom dohovore tu.

Článok o pokusoch zabrániť ratifikácii Istanbulského dohovoru na Slovensku nájdete v článku Zuzany Gabrižovej z Euractiv.sk.

Skip to content