Potrebujeme počuť viac hlasov žien a dievčat a ich odborné znalosti v oblasti vedy, techniky a inovácií. Naliehavo potrebujeme odstrániť rozdiely medzi mužmi a ženami v oblastiach vedy, techniky, strojárstva a matematiky a aktívne podporovať rodovú rovnosť vo vedeckej a technologickej kariére.

Spoločné posolstvo Phumzile Mlambo-Ngcuka, výkonnej riaditeľky UN Women a Audrey Azoulay, generálnej riaditeľky UNESCO pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorým je 11. február.

„Hlasy žien a dievčat a ich odborné znalosti v oblasti vedy, techniky a inovácií sú nevyhnutné na to, aby priniesli riešenia pre znepokojivé zmeny v našom rýchlo sa rozvíjajúcom svete. Naliehavo potrebujeme odstrániť rozdiely medzi mužmi a ženami v oblastiach vedy, techniky, strojárstva a matematiky a aktívne podporovať rodovú rovnosť vo vedeckej a technologickej kariére.

Vzdelanie v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) tvorí základ pre najrýchlejšie rastúce kategórie pracovných miest. Nedávne štúdie ukazujú, že posuny na globálnom trhu práce povedú k 58 miliónom nových pracovných miest, hľadaní budú najmä analytici a analytičky údajov, vedkyne a vedci; špecialisti a špecialistky na umelú inteligenciu; vývojári a vývojárky, ako aj analytičky a analytici softvéru a aplikácií; či odborníčky a odborníkov na vizualizáciu dát.

Žiaľ, existuje dostatok dôkazov o súčasných problémoch žien v tak dôležitých povolaniach, ako je strojárstvo, kde musia riešiť problémy s opätovným začleňovaním po materskej dovolenke, a profesijným postupom. Správa Svetového ekonomického fóra o rodových rozdieloch v ohodnotení žien a mužov 2018 napríklad ukázala, že len 22% odborníkov z oblasti umelej inteligencie tvoria v celosvetovom meradle ženské výskumníčky – tento rozdiel odráža významné problémy, ktorým ženy v týchto profesiám čelia, ako napríklad segregácia pracovných miest a nepriaznivé pracovné podmienky.

Využívaním tvorivosti a inovácie všetkých žien a dievčat vo vede a riadnym investovaním do inkluzívneho vzdelávania  v oblasti STEM, výskumu a vývoja a vedeckých, technologických a inovačných ekosystémov máme bezprecedentnú príležitosť využiť potenciál štvrtej priemyselnej revolúcie na prospech spoločnosti.“

Skip to content