Výbor zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známeho tiež ako Istanbulský dohovor, vydal vyhlásenie k 10 rokom od jeho otvorenia na podpis 11. mája 2011 v Istanbule. Výbor znovu potvrdil zásadnú úlohu dohovoru a zopakoval svoje odhodlanie posilniť a urýchliť v nasledujúcom desaťročí úsilie zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

Pred desiatimi rokmi prijali vlády všetkých 47 členských štátov Rady Európy jednomyseľne Istanbulský dohovor – najvyspelejšiu medzinárodnú zmluvu o prevencii a boji proti násiliu na ženách. Zatiaľ čo Turecko od Dohovoru odstúpilo, 33 členských štátov ho ratifikovalo a dostatočne ďalších 12 spolu s Európskou úniou podpísalo. Krajiny mimo Európy, ako napríklad Tunisko a Kazachstan, sa usilujú pridať. 

Slovensko patrilo medzi prvých signatárov v deň otvorenia Dohovoru na podpis, do dnešného dňa ho však neratifikovalo.

Výbor zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, vydal vyhlásenie k 10 rokom od jeho otvorenia na podpis 11. mája 2011 v Istanbule. Výbor znovu potvrdil zásadnú úlohu dohovoru a zopakoval svoje odhodlanie posilniť a urýchliť v nasledujúcom desaťročí úsilie zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. 

Výbor vyjadruje „hlboké znepokojenie“ nad prekážkami, ktoré bránia ukončeniu všetkých foriem násilia, na ktoré sa vzťahuje zmluva, a odsudzuje všetky kroky podniknuté na ústup od jej štandardov, chváli však jej „pozoruhodný vplyv“ za posledné desaťročie, ktorý má nielen predchádzať násiliu, ale aj chrániť obete a stíhať páchateľov na základe integrovaných politík a vyzdvihovať úsilie mimovládnych organizácií pre práva žien pri napomáhaní dosiahnutia pokroku. Medzi 10 zásadami uvedenými v deklarácii výbor vyzýva zmluvné strany, aby zintenzívnili úsilie na podporu a úplné implementovali zmluvu.

Medzi iniciatívy týkajúce sa 10. výročia ID patrí špeciálny online portál, ktorý ukazuje, ako výrazne Dohovor inšpiroval zmeny v zákonoch a politikách európskych štátov a pomáha chrániť životy a práva žien.

11.mája 2021, presne na desiate výročie ID sa uskutočňuje aj online konferencia z Berlína, ktorá mapuje úspechy dekády ID a výzvy spojené s ďalšou prácou na eliminovaní násilia a sexizmu v Európe a vo svete. Pripojte sa aj Vy ku konferencii „Gender equality and the Istanbul Convention: a decade of action“.

Prečítajte si viac o štyroch pilieroch na ktorých stojí Istanbulský dohovor – prevencia, ochrana, trestné stíhanie a koordinované politiky na ochranu žien. Brožúrka a infografiky v anglickom jazyku sa nachádzajú na webstránke Rady Európy.

#IstanbulConventSavesLives

#StopSexism

#IstanbulskyDohovor

Skip to content