16. októbra sme mali tú česť privítať na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie vzácnu návštevu, pani prezidentku Slovenskej republiky. Prezidentka Zuzana Čaputová takto vyjadrila uznanie odborne vyškoleným poradkyniam, ktoré už viac ako päť rokov nonstop poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie a svedkom násilia.

Dňa 16. októbra 2020 sme mali tú česť privítať na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ) vzácnu návštevu, pani prezidentku Slovenskej republiky. Prezidentka Zuzana Čaputová takto vyjadrila uznanie odborne vyškoleným poradkyniam, ktoré už viac ako päť rokov nonstop poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie a svedkom násilia.

Inštitút pre výskum práce a rodiny si veľmi váži záujem pani prezidentky o náročnú prácu poradkýň a podmienky fungovania Národnej linky pre ženy. Je posilňujúce vedieť, že pretrváva jej záujem aktívne riešiť a zviditeľňovať problematiku násilia páchaného na ženách a domáceho násilia na Slovensku.

Psychologické a sociálne poradenstvo ako profesia má v súčasnej dobe ohrozenia pandémiou koronavírusu oveľa väčší význam ako kedykoľvek predtým. Ľudia, izolovaní vo svojich príbytkoch, sú často ohrození stratou zamestnania a stáleho príjmu, obávajú sa ochorenia a smrti a mnohokrát nemajú osobu, s ktorou by svoje úzkosti, alebo dlhodobé problémy mohli zdieľať. Naše poradkyne pracujúce na Národnej linke pre ženy pociťujú preto veľkú zodpovednosť aby kvalifikovane poradili nielen ženám v život a dôstojnosť ohrozujúcich životných situáciách, ale aj iným volajúcim hľadajúcim pomoc a oporu.

Veríme, že slová, ktoré pani prezidentka našej Linke venovala na sociálnych sieťach upriamili pozornosť verejnosti na tému rodovo podmieneného násilia a náročné povolanie poradkýň. Vedúca NLŽ, Mária Víteková poskytla komunikačnému tímu prezidentskej kancelárie krátky rozhovor o dôležitosti podpory a profesionálnej asistencie v prípade ak zažívate násilie, alebo ste svedkami týrania a zneužívania žien a detí vo vašom susedstve. 

Mária Víteková: „Povzbudenie a osobnú podporu od hlavy štátu pre nás, ženy pomáhajúce ženám 365 dní v roku považujeme za veľmi cennú. Ďakujeme za návštevu, pani prezidentka!“

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je anonymná a dostupná nonstop na čísle 0800 212 212. Kontaktovať naše poradkyne môžete kedykoľvek aj prostredníctvom e-mailu: linkaprezeny@ivpr.gov.sk

#zastavmenasilie #nemlcme #narodnalinkaprezeny #zvladnemeto #linkaprezeny

Skip to content