Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25.11 od 13.00 do 1500 Vás pozývame na verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí v Bratislave. 

Môžete sa odfotiť s oranžovým bannerom proti rodovo podmienenému násiliu a stretnúť osobnosti a organizácie venujúce sa prevencii rodovo podmieneného násilia a pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25.11 od 13,00 do 15,00 Vás pozývame na verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí v Bratislave. Môžete sa odfotiť s oranžovým bannerom proti rodovo podmienenému násiliu a stretnúť osobnosti a organizácie venujúce sa prevencii rodovo podmieneného násilia a pomoci ženám zažívajúcim násilie. 

Zhromaždenie organizuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktoré každoročne realizuje osvetovú kampaň proti násiliu na ženách a dievčatách a pridáva sa ku globálnej kampani OSN. 

Slogan tohtoročnej kampane OSN je „Orange the world: UNITE! Activism to end violence against women and girls/ Zafarbime svet na oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách“. V tento deň sa začína celosvetová iniciatíva 16 dní aktivizmu proti násiliu a my veríme, že mnohí a mnohé z Vás v tomto období podporíte miestne MVO pomáhajúce ženám a dievčatám zažívajúcim násilie.

Podujatie svojou účasťou podporujú agentúry OSN pôsobiace na Slovensku – UNHCR, UNICEF, WHO a IOM, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Zastúpenie EÚ na Slovensku, Komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím, ženské a feministické mimovládne organizácie Alej, poradenské centrum, Aliancia žien Slovenska, Ženské kruhy, Aspekt, Sexistický kix, Poradenské Centrum Nádej, Rakúske kultúrne fórum a Bratislavské kultúrne a informačné centrum.

Informácie o podujatí na Facebooku nájdete tu.

Tešíme sa na stretnutie a spoločné odmietnutie násilia páchaného na ženách, ktoré zažívajú ženy a dievčatá na Slovensku a na celom svete!

Skip to content