ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

Žena v tiesni, Martin (akreditovaný subjekt pomoci obetiam trestných činov)
Krízové dištančné poradenstvo, komplexný poradenský servis – právne poradenstvo v oblasti rodinného, majetkového a trestného práva, sociálne a psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov, vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka, sprevádzanie na súdne konania, sociálna diagnostika, internetová poradňa, filiálna terapia, sociálna asistencia, preventívne aktivity, sprostredkovanie ubytovania, právnych, psychologických a pedagogických služieb.
Korešpondenčná adresa: P. O. BOX 70, 036 01 Martin
oz.zenavtiesni@gmail.com
0907 346 374
0911 346 374
www.zenavtiesni.sk

Poradenské centrá Náruč
Poskytujú špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia. Naše poradenské služby vyhľadávajú najčastejšie ženy, ktoré sú v partnerskom vzťahu dlhodobo vystavené hrubým fyzickým aj psychickým útokom – často bez podpory zo strany najbližších, bez možnosti brániť seba a deti, bez dostatočného finančného zabezpečenia či možnosti zamestnať sa. Prichádzajú s celým komplexom problémov, ktoré vyžadujú mnohostrannú odbornú pomoc. 

V našich poradniach im poskytujeme široké spektrum služieb potrebných na zvládnutie ich náročných problémov, ktoré zahŕňajú:

  • ·         špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo
  • ·         na mieru šité podporné služby pre deti a rodiny
  • ·         sociálnu asistenciu
  • ·         programy  zamerané na posilnenie ohrozených  rodín
  • ·         priestor pre svojpomocné podporné skupiny

 Všetky služby poradenských centier Náruč sú bezplatné.

Poradenské centrum Náruč Čadca je pracoviskom občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze.
Potočná 2836, 022 01 Čadca
0907 840 552
poradnacadca@naruc.sk

Poradenské centrum Náruč Žilina je pracoviskom občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze. 
Mariánske námestie č. 15, 010 01 Žilina
0918 185 576
poradnazilina@naruc.sk

Brieždenie, Martin
Bezpečný ženský dom (zariadenie núdzového bývania), ubytovanie,  psychologické poradenstvo, finančné poradenstvo, externé poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie
www.briezdenie.sk
0915 037 770 (krízová linka nonstop)
0917 287 129 (pondelok až piatok od 8:00 do 18:00)
veduca@briezdenie.skbriezdenie@briezdenie.sk

OSTATNÉ ZARIADENIA

Áno pre život
Zariadenie núdzového bývania s utajenou adresou, základné sociálne poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná terapia, mediácia (sprostredkovane), sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie správ, posudkov. 
Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
apz@nextra.sk 
0800 12 00 24 041 54 94 950 0911 534 894 
www.anoprezivot.sk

Centrum sociálnych služieb ANIMA, Liptovský Mikuláš
Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti. Krízové strániace poradenstvo, právne poradenstvo, psychologická pomoc, podporné skupiny, sprievod pri úradnom vybavovaní, pomoc pri spracovaní písomností, sprostredkovanie ubytovania na dobu určitú.
Korešpondenčná adresa: Jefremovská 634, Žilina 
poradenskecentrumlm@gmail.com
0905 941 080
www.jefremovska.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
Zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie a psychoterapia – individuálna (sprostredkovane), skupinová terapia, mediácia a sprevádzanie na inštitúcie (sprostredkovane), vyhľadávacia činnosť (sprostredkovane), práca s násilníkom (sprostredkovane), vypracovanie správ, posudkov + služby deťom.
Záskalická 907, 026 01 Dolný Kubín
znb.dkubin@gmail.com
porad.centrumdk@gmail.com
0905 668 853, 0917 328 555
http://matuskova.dsszsk.sk/

Skip to content