ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

Križovatky n. o. –  Zariadenie núdzového bývania Emauzy. J. Čabelku 3, 908 51, Holíč.
Zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, odhad rizika násilia – bezpečnostné plány, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ pre políciu a súdy, poskytnutie šatstva, potravín, čistiacich prostriedkov, distribučno-sociálne poradenstvo – snaha o sprostredkovanie všetkých ďalších služieb.
Mgr. Hana Šafránková
emauzy@stonline.sk 
034 668 3110, 0905 579 940
www.krizovatky.eu/azylovy-dom-emauzy

Aliancia žien , o.z. – pobočka Trnava (akreditovaný subjekt pre pomoc obetiam trestných činov
Distančné poradenstvo, možnosť dohodnúť si osobné stretnutie.
Adresa poradne utajená
Web: www.alianciazien.sk
Telefón: 0948/388 152 – nonstop

OSTATNÉ ZARIADENIA

Záujmové združenie Rodina – Azylový dom Tamara, Okružná 6496/20, 917 01, Trnava.
Zariadenie núdzového bývania, útulok, základné a špeciálne sociálne poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovanie aj psychologické poradenstvo a psychoterapia, podporné skupiny.
azylovydom@gmail.com
033 550 14 46
0948 028 738

Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínum. Nám. L. van Beethovena č. 556/9, 919 65 Dolná Krupá. 
Zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie + služby deťom.
jozefinum@gmail.com
033 5577166
0902 804 245 
www.jozefinum.sk

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n.o. Nádražná 33/E, 909 01, Skalica.

Útulok, nocľaháreň, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, písanie správ a posudkov, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo (sprostredkovane), právne zastupovanie (sprostredkovane), psychoterapia (sprostredkovane) + služby deťom. 
PhDr. Martina Štepanovská 
stepanovska@mesto.skalica.sk
0917 346 962
www.stiborsi.sk

Skip to content