ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA


Aliancia žien – cesta späť, o.z., pobočka Trenčín (akreditovaný subjekt pre pomoc obetiam trestných činov
www.alianciazien.sk
0915 137 334 (15:00 – 20:00)

Jazmín n.o., Handlová
Zariadenie núdzového bývania, útulok, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, prevádzanie na inštitúcie, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), psychologické poradenstvo, psychoterapia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov + služby pre deti.
Mgr. Viera Mrázová
Nádaždyho 4, 972 51 Handlová
jazmin.mrazova@stonline.sk 
0905 342 880 
www.jazminhandlova.sk

Luna, n.o., Trenčín

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov).

Poradenské centrum – krízová intervencia, poskytovanie sociálneho, psychologického, právneho poradenstva

krízová linka non-stop – 0918 312 908  

poradnaluna@gmail.com

Bezpečný ženský dom – pobytové zariadenie pre ženy a matky s deťmi, obete domáceho násilia

0908 466 100 

bzdluna@gmail.com

www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk 

Krízové centrum Čakanka Považská Bystrica
Zariadenie núdzového bývania, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia, skupinová terapia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov + služby deťom.
SNP 4489/155, 017 07 Považská Bystrica
PhDr. Jarmila Máťošová
kcentrum@povazska-bystrica.sk
042 4361006

Poradenské centrum Ženy pomáhajú ženám

Sme ženy, matky, poradkyne z rôznych oblastí (psychológie, práva, sociálnej práce), ktorým záleží na bezpečnom a spokojnom živote aj ostatných žien a ich detí. Naším cieľom je založenie udržateľného poradenského centra v meste Partizánske. Prostredníctvom neho by sme mali možnosť zvýšiť informovanosť o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia a scitlivovať verejnosť, ponúknuť praktickú a odbornú pomoc cieľovej skupine – jednotlivcom alebo skupinám ohrozeným diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, konkrétne ženám a deťom, ktoré sú alebo boli obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia ako aj zamestnancom vykonávajúcim politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

www.zpzpe.sk 

Februárova 152/1
958 01 Partizánske
2. poschodie, 1. dvere

Email: info@zpzpe.sk
Telefón: +421 910 101 709

Sme tu pre vás v čase:
PONDELOK: 8:00 – 15:00
UTOROK: 8:00 – 15:00
STREDA: 8:00 – 15:00
ŠTVRTOK: 8:00 – 15:00
PIATOK: 8:00 – 13:00

Skip to content