ODPORÚČANÉ ZARIADENIA

MyMamy, o.z., Prešov (akreditovaný subjekt pre pomoc obetiam trestných činov)

Občianske združenie MyMamy poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, krízové strániace poradenstvo a krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo pre klientky a ich deti, podporné skupiny, služby zamerané na rekonštrukciu vzťahu matka – dieťa. Poskytuje právne poradenstvo a advokátske zastupovanie, finančné a pracovné poradenstvo, služby špeciálnej pedagogičky a animátorky pre deti, vykonávanie opatrení SPO, ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome (zariadenie núdzového bývania). Občianske združenie prevádzkuje telefonickú krízová linka. 

poradkyne@mymamy.sk
051 77 122 33
0911 444 991
www.mymamy.sk

Progresfem – krízová poradňa pre ženy a deti, Poprad 
Občianske združenie PROGRESFEM je krízovým centrom pre ženy zažívajúce rôzne druhy násilia v partnerských vzťahoch. Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálneho poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Poskytujeme komplexnú a zároveň špecializovanú pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera a ich deťom. Služby sú bezplatné a dostupné pre všetky ženy.

progresfem@progresfem.sk
0919 235 820 (Po-Pia 8.00 – 16.00) 
0908 121 427 (Po-Pia 8.00 – 16.00) 
www.progresfem.sk

OSTATNÉ ZARIADENIA

DOM HUMANITY, Územný spolok Slovenského Červeného kríža, 1.mája 882/17, 069 01 Snina
Ubytovanie pre matky a ich deti v nepriaznivej životnej situácii

057/765 9098
057/758 3520
0903 558 946
www.scksnina.estranky.sk
sus.snina@redcross.sk

Skip to content