ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

Centrum Slniečko, n.o., (akreditovaný subjekt pomoci obetiam trestných činov)

Pobytové zariadenia: pre ženy a matky s deťmi, obete domáceho násilia – „Bezpečný ženský dom“ (utajená adresa) a dom pre ženy po krízovej intervencii v BŽD útulok „Bezpečný dom“ (utajená adresa); pre týrané a sexuálne zneužívane deti – špecializované „Centrum pre deti a rodinu“ (v dvoch samostatných rodinných domoch). Ambulantné prevádzky: „Poradňa pre obete“, „Intervenčné centrum“ pri CpDaR a „EduCAN – centrum prevencie a vzdelávania“. Aktivity: terénna sociálna práca, krízová intervencia, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, špecializované terapie ( muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, canisterapia, …).

Cintorínska 5, 949 01 Nitra

poradna@centrumslniecko.sk
917 545 808 (Poradňa, prac.dni 7:30-16:00)
bzd@centrumslniecko.sk
905 511 512 (Bezpečný ženský dom)

www.centrumslniecko.skwww.bezmodrin.sk

Skip to content