ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

ZZ Ž Fenestra, Košice (akreditovaný subjekt pomoci obetiam trestných činov)
Ambulantné špecializované poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie a ubytovanie, služby deťom, špecializovaná nonstop krízová linka.


Korešpondenčná adresa: P.O.Box F-12, 042 92 Košice
fenestra@fenestra.sk
055 625 62 37, 0911 440 808
www.fenestra.sk

KOTVA n.o., Trebišov 
Zariadenie núdzového bývania s utajovanou adresou, krízová intervencia, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie.


Korešpondenčná adresa: Hurbanova 368/21, 075 01 Trebišov
kotva.n.o@zoznam.sk
0918 457 217, 0905 613 149

OZ Pomoc rodine, Michalovce 
Krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, advokátske zastupovanie (externe), psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie vypracovanie správ a posudkov, špecializovaná krízová linka.

Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 142, 071 01 Michalovce

poradkyne@pomocrodine.sk, pomocrodine@pomocrodine.sk
0911084473; 056/6884473
www.pomocrodine.sk

Občianske združenie HANA, Spišská Nová Ves
Ambulantné špecializované sociálne poradenstvo, telefonická krízová linka, krízová intervencia, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo a advokátske zastupovanie, sprevádzanie na inštitúcie, pomoc pri sprostredkovaní: ubytovania, služieb deťom, špecializovanej národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.


Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 38, 052 01 Spišská Nová Ves
0903 404 483 kontakt pre ženy
0903 404 471 kontakt pre verejnosť
www.ozhana.sk  facebook

OSTATNÉ ZARIADENIA

Slovenský červený kríž – územný spolok Trebišov (Maják) 
Zariadenie núdzového bývania, krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov + služby pre deti klientok, možnosť ubytovania ženy na vozíku.


Korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov 
sus.trebisov@redcross.sk 
056 6722495 
www.cervenykriz-tv.sk

Psychosociálne centrum
Zariadenie núdzového bývania, právne, sociálne a psychologické poradenstvo


Adlerova 4, 040 22 Košice
www.pscentrum.sk/zariadenie-nudzoveho-byvania 
0944 554 522, 055/698 6249 – pre ženy 
znb@pscentrum.sk 
pscentrumke@gmail.com  

Skip to content