Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2019 sa v bratislavskom .klube pod lampou dňa 6.3.2019  uskutočnila verejná diskusia Ponúkajú nám ruže, my potrebujeme rovnosť.

Diskusný večer o histórii aj o súčasnosti MDŽ u nás i vo svete zorganizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý od mája 2018 realizuje národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. 

Na odpoveď prečo je Medzinárodný deň žien dôležitým dňom pre celosvetové hnutia za práva žien a dievčat bolo zvedavých asi 50 návštevníkov a návštevníčok podujatia. O spôsoboch pripomínania si MDŽ u nás i vo svete, ale najmä o príčinách stále nerovnoprávneho postavenia žien a mužov v pracovnom aj súkromnom živote sa zhovárali sociologička Silvia Porubänová, politológ Pavol Hardoš, historička a rodová expertka Jana Jablonická Zezulová a politologička Veronika Valkovičová.

Diskusia sa vysielala naživo, k dispozícii je jej záznam.

Autorka fotografie z diskusie: Simona Mikulášová

Skip to content