Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) zrealizovalo v mesiacoch marec a apríl 2019 sériu školení o problematike násilia na ženách a domáceho násilia pre 147 policajtov prvého kontaktu v trenčianskom kraji. Cieľom vzdelávania bolo poskytnúť policajtom, ktorí majú ako prví kontakt s obeťami násilia na ženách a domáceho násilia, komplexné vedomosti potrebné k správnym postupom. 

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) zrealizovalo v mesiacoch marec a apríl 2019 sériu školení o problematike násilia na ženách a domáceho násilia pre 147 policajtov prvého kontaktu v trenčianskom kraji.

Cieľom vzdelávania bolo poskytnúť policajtom, ktorí majú ako prví kontakt s obeťami násilia na ženách a domáceho násilia, komplexné vedomosti potrebné k správnym postupom. Aj toto vzdelávanie môže prispieť k tomu, aby pri posudzovaní prípadov násilia nedochádzalo k zbytočným omylom, ktoré môžu mať fatálne následky. Sára Činčurová, expertka KMC na systematizáciu vzdelávania uviedla: „Teší nás, že vďaka nášmu projektu získalo147 policajtov prvého kontaktu informácie o situácii žien zažívajúcich násilie. Lektorky, ktoré pre políciu realizovali 17 jednodňových školení, sú dlhoročné expertky v oblasti rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia.”

Analytičky KMC s členmi pracovnej skupiny Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne k problematike domáceho násilia najskôr spoločne identifikovali vzdelávacie potreby príslušníkov Policajného zboru SR v oblasti prevencie domáceho násilia. Na základe záverov z ich pracovného stretnutia vznikol formát jednodňového odborného vzdelávania „Odhad nebezpečenstva násilia na ženách“ pre policajtov tzv. prvého kontaktu. Jedná sa o policajtov zaradených na Obvodných oddeleniach PZ v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom, Okresného riaditeľstva PZ Bánovce nad Bebravou a Okresného riaditeľstva PZ Partizánske.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vzdelávanie pre členov PZ realizuje už po druhýkrát. 110 policajtov prvého kontaktu z obvodných oddelení PZ v Trenčianskom okrese a policajtov zaradených na PMJ PZ Trenčín absolvovalo toto vzdelávanie už v roku 2017.  „Veľmi si ceníme opätovnú spoluprácu s Krajským riaditeľstvom PZ v Trenčíne a ich pochopenie pre problematiku. Som presvedčená, že z nadobudnutých znalostí budú profitovať nielen ženy, ale aj deti, muži či odkázané osoby, ktoré sú obeťami domáceho násilia,“ povedala vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, Barbora Burajová.

Skip to content