Dňa 19.5.2020 sa uskutočnil webinár „Good practices for tackling domestic violence in the context of COVID-19“ organizovaný pod záštitou programu DG Justice Európskej komisie, na ktorom sa zúčastnila vedúca manažérka KMC, Barbora Burajová a Marek Šimon z Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Toto online podujatie mapovalo spôsoby, akými rôzne krajiny v EÚ zareagovali na pandémiu nového koronavírusu a aké konkrétne opatrenia prijali na zabezpečenie ochrany žien pred násilím, pre ich ochranu a podporu v tejto náročnej a neobvyklej situácii.

Predstavitelia DG Justice (Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Európskej komisie) na úvod webinára zdôraznili, že osoby zažívajúce domáce násilie sú osobitne postihnuté opatreniami prijatými na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 a že budú takisto mimoriadne zasiahnutí dôsledkami ekonomickej krízy spôsobenej uzavretím spomalením ekonomiky a obchodu v krajinách EÚ. Na webinári boli odprezentované skúsenosti Česka, Španielska a Slovinska. Všetky členské krajiny EÚ si však uvedomujú naliehavosť problému rastúceho domáceho násilia v podmienkach karantény a potrebu riešiť ho špecifickými opatreniami. O tom boli aj prezentácie európskych organizácií WAVE Network a European Womens Lobby, ktoré obhajujú práva žien na vo všetkých krajinách EÚ.

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o aktuálne príklady riešenia násilia na ženách v čase pandémie u našich bližších či vzdialenejších susedov, odporúčame nahliadnuť na túto webstránku Rady Európy. Prostredníctvom tejto informačnej stránky chce Council of Europe šíriť informácie o iniciatívach, postupoch, vyhláseniach a zavedených usmerneniach pre osoby zažívajúce násilie v súlade s princípmi Istanbulského dohovoru. Špecifické opatrenia súvisiace s potieraním násilia v komplikovaných podmienkach karantény a sociálnej izolácie na Slovensku tam nájdete tiež.

V celej Európe vládne i mimovládne organizácie evidujú prípady a dôkazy, ktoré poukazujú na to, že povinná karanténa a izolácia vedie k významnému nárastu domáceho, sexuálneho a rodovo podmieneného násilia – a preto aj ku zvýšenej potrebe ochrany obetí pred týmto násilím. Pozornosť v súčasnosti musíme venovať aj dlhodobým účinkom pandémie na rovnováhu medzi profesionálnym a osobným životom žien a na ich ohrozenú ekonomickú nezávislosť. Mnohé z nich možno budú musieť urobiť ťažké rozhodnutie a prejsť na neplatenú prácu. 

Väčšina členských štátov, medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií prijíma preto v súčasnosti opatrenia, ktorú by prispeli k riešeniu konkrétneho dopadu krízy COVID-19 na práva a postavenie žien v spoločnosti.

Skip to content