Kampaň Zastavme násilie na ženách/ Orange the World 2023 priniesla zatiaľ najviac partnerstiev a spolupráce medzi slovenskými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a osobnosťami, ktoré chcú odstrániť násilie zo životov žien a dievčat. 

Proti rodovo podmienenému násiliu zdvihli hlas ženy aj muži, študentky a študenti, herci a herečky, akademici a akademičky, mimovládne organizácie i ministerstvá, zahraničné zastupiteľstvá aj športové kluby, diplomati a diplomatky, feministky a feministi, robotníci aj influenceri a influencerky a mnohí ďalší. Už piaty rok našu kampaň podporuje prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá tento rok s podporou takmer 100 osobností  verejného a kultúrneho života vydala vyhlásenie o situácii v súvislosti s domácim a partnerským násilím v SR a vyzvala na zastavenie násilia na ženách a dievčatách

Organizácia Spojených národov (OSN) každoročne vyhlasuje kampaň proti násiliu na ženách Orange the World/ Zafarbime svet na oranžovo. Táto farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré čelia násiliu – samozrejme, pokiaľ im spoločnosť pomôže vymaniť sa z neho. Zároveň touto výraznou farbou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv miliónov dievčat a žien na svete.

Slogan tohtoročnej kampane UN Women je: Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách!

Slovensko sa pridáva k tejto globálnej kampani proti násiliu, ktorá vyzýva na urýchlené investície, ktoré pomôžu predchádzať a odstraňovať násilie páchané na ženách a dievčatách. Tlačovú správu o aktivitách kampane nájdete tu.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách ĎAKUJE za každý podporný hlas a aktivitu proti násiliu.

Skip to content