Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizuje štvrtý ročník kampane za odstránenie rodovo podmieneného násilia na ženách a pridáva sa k celosvetovej iniciatíve OSN. 

Kampaň Zastavme násilie na ženách 2022 sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a trvá do 10.decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv

 Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako aj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete.

 Organizácia Spojených národov si za farbu svojej globálnej kampane zvolila oranžovú farbu, ktorá symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili násilie. Zároveň ňou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv miliónov dievčat a žien na svete.

Sloganom tohtoročnej kampane OSN je Orange the world: UNITE! Activism to end violence against women and girls/ Zafarbime svet na oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk

Skip to content