Európska komisia navrhuje celoúnijné pravidlá v záujme boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Helena Dalliová, komisárka EK pre rovnosť: „Násilie páchané na ženách priamo ovplyvňuje rovnosť žien a brzdí schopnosť žien uspieť v spoločnosti a zastávať v nej popredné miesto. Zámer a záväzky Komisie v tejto súvislosti sú jasné. Dnes presadzujeme ucelený legislatívny návrh na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu v duchu medzinárodných štandardov. Prinesie citeľnú zmenu pre ženy a dievčatá v celej Európe.“

Európska komisia (EK) 8. marca 2022 navrhla pravidlá pre celú EÚ, ktorými chce zakročiť proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. 

Na základe navrhovanej smernice sa bude trestnoprávne postihovať znásilnenie, ku ktorému došlo pre chýbajúci súhlas, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a násilie na internete, ktoré zahŕňa: zdieľanie intímnych snímok bez súhlasu; kybernetické prenasledovanie; kybernetické obťažovanie a podnecovanie k násiliu alebo nenávisti na internete. Vďaka novým pravidlám by sa zároveň uľahčil prístup obetí týchto trestných činov k spravodlivosti. 

Členské štáty budú totiž vedené k tomu, aby zriadili jednotné kontaktné miesto, na ktorom by sa dovedna sústredili všetky služby na zaistenie podpory a ochrany. Obete násilia by mali mať možnosť uplatniť si v trestnom konaní nárok na náhradu ujmy. V návrhu sa predpokladá aj náležitá a špecifická ochrana a podpora napríklad prostredníctvom bezplatných liniek pomoci a krízových centier pre obete znásilnenia. Stanovuje sa v ňom taktiež adresná podpora pre skupiny, ktoré majú osobitné potreby alebo sú vystavené ohrozeniu, vrátane žien na úteku pred ozbrojeným konfliktom.

Viac informácií o tomto návrhu EK nájdete tu.

Věra Jourová, podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť EK, o navrhovaných pravidlách: „Príliš veľa žien trpí v dôsledku znásilnenia, obťažovania alebo zneužívania. To sa v modernej Európe nesmie diať. Situácia sa však žiaľ nezlepšuje tak rýchlo, ako treba, a násilie sa rozmáha na internete. Aby sme zakročili proti násiliu páchanému na ženách, po prvýkrát dnes na to navrhujeme celoúnijný právny akt. Obetiam sa tak dostane skutočnej právnej ochrany. Páchatelia musia niesť zodpovednosť za svoje skutky.“

Skip to content