V súvislosti s potrebami žien počas aktuálnej situácie koronovírusovej epidémie v SR sme na bezplatnej telefonickej nonstop Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 spustili aj fungovanie e-mailovej schránky, kde sa môžu ženy čeliace násiliu ozvať písomne so svojimi problémami a potrebami.

Mária Víteková, vedúca Národnej linky uviedla: 

„Uvedomujeme si, aké je dôležité v súčasnej napätej situácii, aby sa ženy, izolované v karanténe, mali možnosť informovať o možnostiach asistencie pri domácom či rodovo podmienenom násilí. Národná linka prijíma telefonáty 24 hodín denne 7 dní v týždni, ale pridáva aj možnosť emailovej komunikácie.  Naša linka je tu najmä pre ženy zažívajúce násilie, ale zavolať a napísať nám môžu  aj tzv. tretie osoby a ktokoľvek, kto by sa chcel poradiť, čo robiť v otázkach domáceho a partnerského násilia, ktoré zaznamenal vo svojom susedstve. 

Napíšte našim odborne vyškoleným poradkyniam na:  linkaprezeny@ivpr.gov.sk. Ďakujeme!“

#zastavmenasilie #nemlcme #narodnalinkaprezeny #zvladnemeto

Skip to content