Ako súčasť príprav na 25. november 2018, Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) spúšťa novú štúdiu s cieľom zlepšiť zber dát prípadov násilia v partnerských vzťahoch zo strany polície a súdov. 


Nahlásené prípady domáceho násilia odhaľujú iba špičku ľadovca. Väčšina žien zažívajúcich násilie v Európskej Únii nikdy nezavolá políciu. Iba jedna z troch žien (33%), ktoré zažili fyzické alebo sexuálne násilie, kontaktuje autority. Nahlásené počty prípadov partnerského násilia neukazujú aké rozšírené násilie v skutočnosti je.

Za účelom zlepšenia kvality, dostupnosti a porovnateľnosti dát zozbieraných políciou a súdmi EIGE vypracoval aj špecifické odporúčania pre členské krajiny. Špecifické odporúčania pre Slovensko sú dostupné na stránke EIGE.

Skip to content