V roku 1999 bol pod záštitou Organizácie Spojených národov vyhlásený 25. november za Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Je pripomienkou smrti troch sestier Mirabalových, ktorých politický aktivizmus násilne umlčal diktátorský režim v Dominikánskej republike v roku 1960. Sestry Mirabalové sa stali symbolom odporu voči násiliu, predsudkom a rodovým stereotypom.

Od 25. novembra prebiehajú na celom svete verejné podujatia najrôznejších organizácií v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra v deň Medzinárodný deň ľudských práv.

Každý rok OSN vyzýva počas 16 dní aktivizmu jednotlivcov, mimovládne i spoločenské organizácie k aktivitám a uvedomeniu si naliehavosti problému násilia páchaného na ženách a dievčatách. Napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je však násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a dôstojnosti. 

Jedna z troch žien na svete zažíva násilie, pričom na túto skutočnosť nemá vplyv odkiaľ pochádza, čo vyštudovala, koľko má rokov a aké sú jej sociálne a majetkové pomery. Toto číslo je šokujúco veľké. 

Pre tohtoročnú celosvetovú kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu si OSN zvolila slogan „Orange the World: #HearMeToo“Zafarbime svet na oranžovo:#Vypočujte si aj mňa. 

Kampaň sa zameriava na podporu žien a dievčat na celom svete. ženské aktivistky prostredníctvom sociálnych sietí vytvárajú globálne hnutia solidarity a bojujú tak proti historickej nerovnováhe moci, v ktorej sú sexuálne obťažovanie a iné formy násilia hlboko zakorenené.

„V nedávnej minulosti to boli práve aktivistky, ženy, ktoré prehovorili o zažitom násilí a celosvetové hnutia premenili izoláciu na globálne sesterstvo. Odhaľujú výskyt násilia na ženách, či sa už vyskytuje v najvýznamnejších kanceláriách, alebo v továrňach a páchateľov násilia činia zodpovednými za ich skutky.“, povedala vo svojom príhovore k tohtoročnej kampani výkonná riaditeľka UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka

Cieľom tohtoročnej kampane je poukázať na potrebu načúvať hlasom všetkých žien a dievčat, ktoré zažívajú alebo zažili násilie, ako aj tých, ktorí každodenne obhajujú práva znevýhodnených žien, hoci sa nedostávajú na titulky hlavných médií. Je našou povinnosťou stáť na strane tých žien, ktoré svedčia o zneužití moci. Práve to sa v súčasnosti deje v občianskych hnutiach na celom svete, ako napr.  #MeToo, #TimesUp, #BalanceTonPorc, #NiUnaMenos, #MetooIndia a „HollaBack!“, kde aktivistky poukazujú na všadeprítomnosť sexuálneho násilia a zneužívania žien a dievčat.

Obete násilia a ženy, ktoré sa z kruhu násilia dokázali vymaniť si zaslúžia akceptáciu a podporu. Pozitívne zmeny je možné dosiahnuť zlepšením legislatívy na ochranu žien a dievčat pred násilím, poskytovaním kvalitného vzdelávania pomáhajúcich profesií, prevenciou, ktorá sa začína v ranom veku a najmä zabezpečením dostatku špecializovaných služieb pre ženy hľadajúce bezpečie a dôstojné podmienky pre život.

Skip to content