Dňa 12.4.2021 sa uskutočnila záverečná online konferencia medzinárodného projektu HELPLINE. Vedúca manažérka KMC Barbora Burajová predniesla na konferencii svoj príspevok „RESPONDING TO GENDER-BASED VIOLENCE”.

Dňa 12.4.2021 sa uskutočnila záverečná online konferencia medzinárodného projektu HELPLINE. Vedúca manažérka KMC Barbora Burajová predniesla na konferencii svoj príspevok „RESPONDING TO GENDER-BASED VIOLENCE”, ktorý si môžete pozrieť pod týmto článkom.

Názov projektu HELPLINE je akronym, ktorý zhŕňa hlavný cieľ tejto iniciatívy – How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence / Ako odborné znalosti vedú k prevencii, vzdelávaniu, identifikácii, vytváraniu sietí a ukončeniu rodovo podmieneného násilia. 

Jediným zahraničným partnerom v tomto projekte bol Inštitút pre výskum práce a rodiny – Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách. Ďalšie partnerské organizácie projektu boli chorvátske organizácie a inštitúcie  B.a.B.e., Be active. Be emancipated., Združenie na podporu obetí a svedkov (ktorí sa podelili o skúsenosti z Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja/ Národného call centra pre obete trestných činov), Policajná akadémia, Justičná akadémia a Úrad pre rodovú rovnosť vlády Chorvátskej republiky.

V roku 2019 sme mali možnosť privítať predstaviteľky a predstaviteľov partnerských organizácií projektu HELPLINE na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Koordinačno-metodického centra a prezentovať im prácu a skúsenosti s nonstop asistenciou ženám v núdzi, o ktorej informovala vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková.

Niektoré výstupy tohto projektu ( tréningové moduly a príručku o domácom násilí) v anglickom jazyku nájdete tu

Medzinárodný projekt, ktorý začal v roku 2019, bol podporený v rámci programu Európskej únie Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020. 

Ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa úspechov našim partnerom v Chorvátsku a ich linke pomoci!

  12 4 2021 Burajova  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 852.86 KB)

Skip to content