Pre tohtoročný Medzinárodný deň žien UN Women zvolilo tému „DigitALL: Inovácie a technológie pre rodovú rovnosť“. Táto téma nás upozorňuje na mnoho naliehavých výziev pri snahe dosiahnuť rovnosť žien a dievčat v oblasti digitálnej a informačnej oblasti a zároveň zabezpečiť ich bezpečie, keďže práve technologické inovácie a sociálne platformy sa často stávajú ďalším nástrojom násilia páchaného na ženách.

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa žien podľa UN Women je „DigitALL: Inovácie a technológie pre rodovú rovnosť“. Táto téma je v súlade s prioritnou témou práve prebiehajúceho 67. zasadnutia Komisie pre postavenie žien (CSW-67), ktorú každoročne organizuje UN Women: „Inovácie a technologické zmeny a vzdelávanie v digitálnom veku na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a žien“.

Práve pretrvávajúci rodový rozdiel v digitálnom prístupe bráni ženám využiť plný potenciál technológií. Ich nedostatočné zastúpenie vo vzdelávaní a kariére STEM ( veda, technológie, inžinierstvo a matematika) zostáva hlavnou prekážkou ich účasti na technickom dizajne a riadení. A všadeprítomná hrozba online rodovo podmieneného násilia ich príliš často vytláča z digitálnych priestorov.

Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách zdôraznila: „Ženy a dievčatá využívajú online sféru ako skvelý nástroj na vzdelávanie, socializáciu a organizovanie, ale zároveň sa v nej stávajú objektmi sexistických nenávistných prejavov a rodových dezinformácií. 

Žiaľ, moderné informačné technológie a sociálne platformy sú proti mnohým z nich zneužívané ako nástroje sexuálneho obťažovania, prenasledovania a vyhrážania. 

Medzinárodný deň žien je výbornou príležitosťou osláviť činy a odvahu žien minulých generácií. 

Zároveň v tento deň musíme naliehavo zdôrazniť potrebu spoločne bojovať za bezpečie žien a dievčat pred násilím vo skutočnom i virtuálnom svete. Bez spolupráce feministických organizácií, politických lídrov a líderiek, osobností verejného a kultúrneho života a aplikácie vedomostí o skutočných potrebách žien do živej praxe v bude rovnosť žien a mužov nedosiahnuteľná.“

Pri príležitosti MDŽ Vás srdečne pozývame na diskusiu v priestoroch kultúrneho centra PINK WHALE v Bratislave. 

Je to prvá z ľudskoprávnych debatných večerov na lodi, ktoré pre Vás pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s kultúrnym centrom Pink Whale, ktorá sa uskutoční 9.3 o 18:30. 

Témou moderovanej diskusie s odborníčkami na ľudské práva žien bude prečo sú karafiáty na MDŽ zbytočné, keď k nim nepridáme aj súhlas.

Moderuje:
Jakub Popík, SNSĽP
Hosťky:
Barbora Burajová, Právnička, Koordinačno-metodické centrum na prevenciu rodovo podmieneného násilia
Veronika Michelčíková, právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Rada Mikšík, lektorka, InTYMYta

Skip to content