Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien nesmieme vynechať. Navzdory hrozným udalostiam, ktorým čelia naši susedia na Ukrajine, si musíme a chceme pripomenúť silu a odvahu žien a dievčat. 8. marec vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1975 za pamätný deň, kedy oslavujeme medzinárodnú solidaritu a spoluprácu žien, ktoré bojujú za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa žien nesmieme vynechať. Navzdory hrozným udalostiam, ktorým čelia naši susedia na Ukrajine, si musíme a chceme pripomenúť silu a odvahu žien a dievčat.

Práve ony teraz bojujú o záchranu civilizácie, ako ju poznáme, keď chránia svoje rodiny a bojujú so zbraňami v rukách proti okupantom. Práve ony organizujú pomoc pre svoje rodiny utekajúce z vojnou zasiahnutej krajiny. Matky, vojačky, učiteľky, vedkyne, umelkyne, študentky, robotníčky, lekárky. Silné, odvážne, solidárne, rebelujúce, nevzdávajúce sa…Myslíme na vás každým dňom a veríme v skoré ukončenie vojny a násilia. 

Mier Ukrajine! Sláva ukrajinským ženám a dievčatám! 

8. marec vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1975 za pamätný deň, kedy oslavujeme medzinárodnú solidaritu a spoluprácu žien, ktoré bojujú za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Hoci sme si mysleli, že po ohrození celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19 budeme môcť hovoriť o tohtoročnej téme UN Women, ktorou je „Rodová rovnosť dnes pre udržateľný zajtrajšok“, na Slovensku je pre nás momentálne najdôležitejšou témou mier a bezpečie žien a dievčat.

Požadujeme dôstojný život pre všetky ženy a ich deti, chceme, aby na úteku pred vojnovým konfliktom sa ženám dostalo adekvátnej pomoci a ochrany pred diskrimináciou a sexuálnym násilím.

Žiaľ, ženy a dievčatá na Slovensku i vo svete aj v roku 2022 čelia problémom, ako sú:

  • partnerské a sexuálne násilie doma i na pracovisku,
  • rodové stereotypy,
  • sexizmus,
  • porušovanie reprodukčných práv žien,
  • nedostatočná reprezentácia v politike a verejnom živote,
  • nespravodlivé ohodnotenie práce v zamestnaní,
  • neplatená práca v domácnosti,
  • viacnásobná diskriminácia na základe etnicity, sexuálnej a rodovej identity či zdravotného znevýhodnenia.

K tohtoročnému MDŽ Vám odporúčame prečítať aj materiály, ktoré publikoval Európsky parlament:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/medzinarodny-den-zien-2022/20220218STO23627/medzinarodny-den-zien-2022-lepsia-buducnost-pre-zeny-po-pandemii-covid-19

Vyhlásenie pri príležitosti MDŽ vydala aj Rada Európy:

https://www.coe.int/en/web/portal/-/international-women-s-day-breakthebias-starts-with-men

Prajeme všetkým ženám a dievčatám veľa síl bojovať i naďalej za svoje práva a zlepšenie a zrovnoprávnenie sveta v ktorom žijeme. 

Happy International Womens Day!

Skip to content