Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Od tohto dňa prebiehajú na celom svete verejné podujatia najrôznejších organizácií v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň sa končí 10. decembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv. 

25. november vyhlásila Organizácia Spojených národov za Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Je pripomienkou násilnej smrti troch sestier Mirabalových, ktorých politický aktivizmus a boj za slobodu umlčal diktátorský režim v Dominikánskej republike v roku 1960. Sestry Mirabalové sú hrdinky a predstavujú symbol aktívneho odporu voči násiliu, predsudkom a rodovým stereotypom.

Od 25. novembra prebiehajú na celom svete verejné podujatia najrôznejších organizácií v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň sa končí 10. decembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv.

Počas 16 dní aktivizmu pozýva OSN jednotlivcov, mimovládne a verejné organizácie realizovať osvetové a vzdelávacie podujatia, ale najmä k uvedomeniu si naliehavosti témy násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete. Napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti, ženských organizácií, medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ľudských práv a dôstojnosti žien.

Toto smutné číslo sa stále nemení: až jedna z troch žien na svete zažíva násilie a zneužívanie, pričom na túto skutočnosť nemá vplyv to odkiaľ pochádza, čo a či vyštudovala, koľko má rokov, aký je jej výzor, či zdravotný stav, prípadne aké sú jej sociálne a majetkové pomery. Násiliu sú ženy vystavené doma, na pracoviskách, v školách a to nielen vo vojnovom konflikte, ale aj v mieri a v blahobyte.

Pre tohtoročnú celosvetovú kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu si OSN zvolila slogan “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”Zafarbime svet na oranžovo/ Financujme, reagujme, predchádzajme násiliu a zbierajme dáta o násilí! Najmä v čase pandémie nového koronavírusu je tento slogan mimoriadne aktuálny, keďže iba dostatok informácií o situácii a potrebách žien zažívajúcich násilie v podmienkach izolácie a karanténnych opatrení nám umožní pomôcť im čo najadresnejšie.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny sa už tradične pripája k tohtoročnej globálnej kampani OSN Orange the World a k 16 dňom aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu 2 verejnými diskusiami, ktoré pre pandemické opatrenia prebehnú online. 

Expertky KMC Barbora Burajová a Zuzana Očenášová si 25. november pripomenú svojou účasťou na online konferencii Aliancie žien na úvod 16 dní aktivizmu.  Pripojte sa k nim a vypočujte si príspevky viacerých odborníčok a dlhoročných aktivistiek o problematike boja proti násiliu na ženách na Slovensku.

Záverečným podujatím kampane KMC Zastavme násilie na ženách bude verejná diskusia „Ochrana žien pred násilím vo svetle súdnych rozhodnutí“, ktorá sa uskutoční online 8. decembra 2020 o 18,00 hodine.

#OrangeTheWorld  #stopviolenceagainstwomen #zastavmenasilie #16dniaktivizmu 

Skip to content