6. marca 2020 sa na Slovensku objavil prvý prípad nakazenia koronavírusom. Dnes 8. marca 2021 oslavujeme Medzinárodný deň žien. Organizácia Spojených národov pri tejto príležitosti vyzvala na ocenenie úsilia žien a dievčat na celom svete a k takej obnove po pandémii, ktorá nastolí pre ženy rovnocenné možnosti. Naplniť túto výzvu je možné aj za podmienky, že si uvedomíme medzery a zaostávania, ktorým v súčasnosti čelíme. Pri tom nie je možné vynechať jeden z najväčších problémov, ktorému ženy čelia. Čo nám teda ukázal pandemický rok o situácii žien zažívajúcich násilie?

Aj na Slovensku posledný rok výrazne zhoršil situáciu žien zažívajúcich násilie a ukazuje sa, že násilie na ženách v partnerských vzťahoch stúplo. Strach a stres z choroby a z ekonomických dopadov protipandemických opatrení, izolácia a intenzívny pobyt s násilníkom viedli k vyššej miere násilia, najmä psychického a kontrolujúceho správania. V niektorých prípadoch však došlo aj k zvýšeniu fyzického a sexuálneho násilia. To všetko sa deje v situácii, keď sú možnosti žien hľadať pomoc limitované.

Pandémia a opatrenia proti nej obmedzujú všetky zdroje, ktoré ženy zažívajúce násilie vo vzťahu potrebujú, aby mohli svoju situáciu riešiť. Pre vyčerpanie im chýba vnútorná sila. Zvýšené zaťaženie spojené s kombináciou práce, domácej školy a starostlivosti o blízkych dopadá najmä na ženy. Keď si k tomu pridáme ešte prítomnosť alebo hrozbu násilia, nápor na psychiku je enormný. Navyše, v tejto dobe sú možnosti pomoci zvonku výrazne obmedzené. Nie je možnosť nájsť niekoho, kto by pomohol s deťmi, komu sa vyrozprávať o tom, čo ženy prežívajú, niet kam zájsť na chvíľu si oddýchnuť a zozbierať zvyšky síl. Prístup žien k ich vlastnej podpornej sieti, ktorá prakticky pomôže a utvrdí ich v rozhodnutí, že konajú správne, je limitovaný.

Aj možnosť vyhľadať odbornú pomoc je sťažená. Napriek tomu, že profesionálna pomoc je stále dostupná aspoň telefonicky, mnohé ženy sa rozhodli poradenstvo prerušiť. Ak žijú v spoločnej domácnosti s násilníkom, je to pre ne bezpečnejšie. Ak sú doma s deťmi, prípadne aj s rodičmi, často si nevedia nájsť čas a priestor, kde by mali pokoj na rozhovor. Niektoré obmedzili poradenstvo na praktické otázky týkajúce sa právnych konaní o rozvode a zverení detí, ktoré pandémia spomalila. Čoraz viac sa pýtajú na možnosti ako zabezpečiť financie pre rodinu, ako nestratiť alebo si nájsť prácu. Ženy, ktoré od násilníka odišli, musia v súčasnosti robiť ťažké rozhodnutia, či zaplatia nájom, jedlo alebo topánky pre deti. Viaceré z nich sa ocitajú v existenčnej núdzi, ktorá môže zvrátiť ich snahu o život v bezpečí. Pre tie, ktoré odchod len zvažujú, sa perspektíva finančnej nezávislosti a bezpečného bývania vzďaľuje.

Tieto faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie žien zažívajúcich partnerské násilie. Cesta z násilia nikdy nebola jednoduchá, avšak v tejto dobe je obzvlášť komplikovaná. Ako spoločnosť by sme preto mali hľadať cesty, ako ju uľahčiť. 

Každý a každá z nás, kto takúto ženu pozná, sa môže zamyslieť, ako jej pomôcť. Dať jej najavo, že sme tu pre ňu, ak by nás potrebovala. 

Dať jej vedieť o tom, že odborná pomoc existuje a je stále dostupná. 

Štát by mal vytvoriť sociálnu sieť, cez ktorú neprepadávajú tí najzraniteľnejší, aby ženy s deťmi, ktoré zažili násilie, mohli vôbec uvažovať o bezpečnom živote. Existujúca sieť služieb musí byť zachovaná a plne financovaná, či už zo strany krajov alebo štátu. Navyše, treba zvážiť jej posilnenie. Je totiž pravdepodobné, že zlá ekonomická situácia v dôsledku pandémie partnerské násilie na ženách a domáce násilie ešte viac zhorší a pandémia násilia bude pretrvávať aj po pandémii COVID-19. 

Skip to content