AKTUÁLNY NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2014 - 2019

Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019 (verzia pre tlač)
National Action Plan for the Prevention and Elimination of Violence against Women 2014 – 2019.

Vyhodnotenie plnenia NAPu za roky 2014-2015,

2009 – 2012

2004 - 2008

Skip to content