Základné publikácie vydané mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázke násilia na ženách. Viac titulov nájdete v Databáze rodovej kompetencie alebo v knižnici Aspektu.

Prejsť do databázy rodovej kompetencie >
Prejsť do knižnice Aspektu >

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

Autorský kolektív. Fenestra, 2011.
Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Stiahnuť ako pdf >

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH.

Autorský kolektív. Fenestra, 2011.
Informačná brožúra pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Stiahnuť ako pdf >

AKO V MÉDIÁCH CITLIVO INFORMOVAŤ O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH.

B. Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2011.
Cieľom tejto publikácie je priblížiť novinárkam a novinárom násilie páchané na ženách z hľadiska možností médií zapojiť sa do boja proti nemu. Príčinou násilia páchaného na ženách je nerovné postavenie žien a mužov v spoločnosti, a preto je nevyhnutným predpokladom jeho odstraňovania vyrovnávanie sa so spoločenskými postojmi a konštrukciou vzťahov, ktoré podmieňujú a udržiavajú mocenskú prevahu mužov nad ženami.

Stiahnuť ako pdf >

MOSTY K POMOCI – OD DOBRÉHO ÚMYSLU K DOBREJ SPOLUPRÁCI.

Rosa Logar a kol. Do slovenčiny preložila a vydala Fenestra, 2009.

Čítať viac >
Stiahnuť ako pdf >

BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM AKO NÁSTROJ UPLATŇOVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV ŽIEN A DETÍ.

Dušana Karlovská, Natália Krokavcová, Sylvia Králová. Fenestra, 2009.

Čítať viac >
Stiahnuť ako pdf >

NABUDÚCE BUDE MŔTVA. TÝRANIE A AKO HO ZASTAVIŤ.

Ann Jones. Preklad:  Adriana Komorníková. Odborná revízia prekladu PhDr. Eva Sopková. Aspekt a Profamilia, 2003.

Čítať viac >

PIATA ŽENA. ASPEKTY NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH.

Aspekt, 2002. Editorka: Jana Cviková, Jana Juráňová.
Publikácia je k dispozícii iba v tlačenej podobe

Viac info >

TRAUMA A UZDRAVENIE. NÁSILIE A JEHO NÁSLEDKY. OD TÝRANIA V SÚKROMÍ PO POLITICKÝ TEROR.

Judith Lewis Herman. Aspekt a Pro Familia, 2001.

Viac info >

Skip to content