Aspekt 3/1998, Násilie I.

Aspekt 1/1999, Násilie II.

Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie na Slovensku. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2002.

Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2003.

Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. (ed.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2005.

Cviková, J. – Juráňová, J. (ed.): Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. Aspekt, Bratislava 2001.

Heise, L. L. – Pitanguy, L. – Germain, A.: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví. Pro Familia a Aspekt, Humenné a Bratislava 2001.

Herman, J. L.: Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky – od týrania v súkromí po politický teror. Aspekt a Pro Familia,  Bratislava a Humenné 2001.

Jones, A.: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť. Pro Familia a Aspekt, Humenné a Bratislava 2003.

Konať proti násiliu na deťoch. Pro Familia a Aspekt, Humenné a Bratislava 1999.

Konať proti násiliu na ženách. Pro Familia a Aspekt, Humenné a Bratislava 2000.

Sopková, E.: Konať proti násiliu páchaného na ženách: nevyhnutné kroky. Aspekt

Louise Dow – Stephanie Dowrick – Jacky Harding: Násilie v rodine.Z angličtiny preložila Mária Štefánková. Spoločné vydanie Aspektu s Pro Familia, Humenné.

Skip to content