Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizuje tretí ročník kampane za odstránenie násilia na ženách a pridáva sa tak k celosvetovej iniciatíve OSN.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizuje tretí ročník kampane za odstránenie násilia na ženách a pridáva sa tak k celosvetovej iniciatíve OSN.

Kampaň Zastavme násilie na ženách 2021 sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a trvá do 10.decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.  Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie ako aj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete. 

Organizácia Spojených národov si za farbu kampane zvolila oranžovú farbu, ktorá má symbolizovať svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili násilie. Zároveň ňou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv na svete a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien. Slogan tohtoročnej kampane je Orange the world: End violence against women now!/ Zafarbime svet na oranžovo: Zastavme násilie na ženách hneď teraz!

Ako spoločnosť musíme hľadať spôsoby, ako pomôcť ženám a dievčatám, ktoré čelia týraniu, obťažovaniu a násiliu v partnerských vzťahoch. 

Každý a každá z nás, ktorí takúto ženu poznáme, sa môže zamyslieť, ako jej pomôcť. 

Dať jej najavo, že sme tu pre ňu, ak by nás potrebovala. 

Dať jej vedieť o tom, že odborná pomoc existuje a je stále dostupná. 

Pretože – nikdy to nie jej vina.

Tlačová správa o tohtoročnej kampani a spolupracujúcich inštitúciách.

Skip to content