Svoje jasné odmietnutie násilia na ženách deklarovala svojou účasťou v našej kampani aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Joost Korte, predsedníčka najstaršieho ženského spolku v SR Živena Magda Vášaryová a postupne sa k nim pripájali ďalšie osobnosti spoločenského a kultúrneho života v SR i zo zahraničia.

Veľmi si vážime a ďakujeme, že po prvýkrát slovenská hlava štátu vyjadrila podporu ženám zažívajúcim násilie. Urobila tak oficiálnym prijatím predstaviteliek a predstaviteľa ženských mimovládnych organizáciív Prezidentskom paláci pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách a zdieľaním svojej fotografie s výzvou našej kampane Zastavme násilie na ženách/ Orange the World.

Kampaň upozorňujúcu na potrebu odstrániť násilie zo životov žien a dievčat prebiehala najmä online na sociálnych sieťach, kde si podporovatelia a podporovateľky kampane mohli umiestniť na svoju profilovú fotografiu rámček „Zastavme násilie“ a zdieľať fakty a informácie o postavení a potrebách žien, ktoré zažívajú násilie. 

Na facebookovej stránke Koordinačno-metodického centra a stránke Zastavme násilie sme informovali o nonstop bezplatnej Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 a  o tom, aké je kľúčové vypočuť a uveriť tým, ktorí zažívajú násilie. Zdieľali sme bannery, ktoré napomáhali uvedomiť si, že za násilie vždy nesie zodpovednosť páchateľ, že mlčanie o násilí chráni páchateľa a že počet žien, ktoré čelia násiliu v partnerských vzťahoch a v domácnosti je neakceptovateľne vysoké. Na našom blogu Zastavme násilie sme uverejnili články s témou násilia na ženách a ľudských práv žien. 

Kampaň sme otvorili verejnou diskusiou v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, dňa 25.11.2019, kde pozvanie prijali títo hostia Daniela Gáliková, riaditeľka Krízového centra Brána do života, Marián Filčík z Ministerstva spravodlivosti SR, Mária Víteková, vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia. Diskusiu moderovala novinárka Frederika Halászová. Vedúca manažérka KMC, Barbora Burajová, vystúpila druhý deň kampane v živom vysielaní RTVS a informovala o význame celosvetovej kampane a o postavení žien, ktoré čelia partnerskému násiliu a násiliu v domácnosti.

O problematike násilia na ženách poprvýkrát diskutovali aj hostia živého vysielania relácie RTVS Silná zostava, kde prijali pozvanie Oľgy Bakovej experti dlhodobo spolupracujúci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách – policajtka Ingrid Opatovská, advokát Matúš Kanis a rodová expertka Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Záverečným podujatím našej kampane je verejná diskusia v Prešove spojená s premietaním švajčiarskeho dokumentárneho filmu Ženská rozkoš, ktorá sa uskutoční 11.12.2012 v Kine Pocity.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu a pripojenie sa ku kampani Kancelárii prezidenta SR, Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva,Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity KomenskéhoFilozofickej fakulte Univerzity KomenskéhoMagistrátu hlavného mesta SR Bratislava, mimovládnym organizáciám Sexistický kixEsFemMyMamy a Živena, ako aj mnohým individuálnym podporovateľom a podporovateľkám, ktoré sa počas kampane odfotili s našou oranžovou výzvou Zastavme násilie na ženách

Len spoločne dokážeme násilie na ženách pomenovať a zastaviť. 

Nemlčme!

#zastavmenasilie #16dniaktivizmu #orangetheworld 

Skip to content