Počas slávnostnej schôdze pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách v sídle OSN v New Yorku, výkonná riaditeľka UN Women Sima Bahous uviedla: 

„Je najvyšší čas uznať, že násilie páchané na ženách a dievčatách vo všetkých jeho formách je škvrnou na našej ľudskosti. Je prekážkou mieru, prekážkou bezpečnosti a prekážkou udržateľného rozvoja. Je načase bojovať proti všetkému násiliu a jeho základným príčinám. Je v našich rukách, aby sme sa pre to rozhodli ešte dnes.“

Násiliu sa dá predchádzať a každý z nás v tom môže zohrať svoju úlohu! Pridajte sa k nám. 

Výzvou tohtoročných 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je „Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách“, pričom sa zameriavame na dôležitosť investovania do rôznych stratégií prevencie s cieľom zastaviť násilie od jeho vzniku.

„Je načase, aby sme začali vážne financovať to, čo vieme, že funguje na zastavenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. 

  • Investujme do reformy a implementácie zákonov a multisektorových politík. Poskytujme služby osobám, ktoré prežili násilie. 
  • Rozšírme preventívne intervencie založené na dôkazoch. 
  • S ochotou a prispením všetkých zainteresovaných strán a sektorov môžeme uvoľniť dostatočné financie, sledovať prideľovanie rozpočtových prostriedkov a zvýšiť rodovo citlivé rozpočtovanie. 

Riešenia a zdroje na to, aby sme ukončili násilie páchané na ženách a dievčatách ešte počas nášho života, poznáme. 

Je to naša voľba,“ povedala vo svojom príhovore výkonná riaditeľka UN Women Sima Bahousová na oficiálnom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách v New Yorku.

Skip to content