Poslanci a poslankyne hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu, čím uzavreli účasť Parlamentu na tomto procese.

Šesť rokov po tom, ako EÚ podpísala Istanbulský dohovor – historicky prvý právne záväzný medzinárodný nástroj na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a dievčatách a boj proti nemu – ho stále neratifikovala z dôvodu odmietnutia niekoľkými členskými štátmi a napriek viacerým výzvam Parlamentu. Stanovisko dvora EÚ zo 6.10.2021 však potvrdilo, že Európska únia môže ratifikovať Istanbulský dohovor aj bez súhlasu všetkých členských štátov.

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby dohovor samy ratifikovali, preto poslanci opakovane vyzvali zvyšných šesť krajín – Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko – aby Dohovor bezodkladne ratifikovali, aby tak mohli chrániť ženy v plnom rozsahu zamýšľanej pôsobnosti dohovoru.

Arba Kokalari (EPP, Švédsko), vedúca europoslankyňa vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť uviedla: „Je čas, aby EÚ ratifikovala Istanbulský dohovor. EÚ musí zintenzívniť kroky a prejsť od slov k činom, aby zastavila rodovo podmienené násilie, chránila obete a potrestala páchateľov. Som veľmi rada, že EÚ konečne podniká potrebné kroky pre bezpečnosť a základné slobody žien v Európe. Po takmer desiatich rokoch presadzovania zo strany Európskeho parlamentu teraz ratifikácia Istanbulského dohovoru zvýši štandardy v boji a predchádzaní rodovo podmienenému násiliu.“

Celé znenie tlačovej správy nájdete tu.

Skip to content