Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý si pripomíname každoročne dňa 25. novembra, vydala Európska komisia a Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EK pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vyhlásenie volajúce po odstránení násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Pri príležitosti Medzinárodného  dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý si pripomíname každoročne dňa 25.novembra, vydala Európska komisia a Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EK pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku toto vyhlásenie

„Násilie páchané na ženách a dievčatách je násilím proti celému ľudstvu a nemalo by mať miesto v Európe, ani na celom svete. Všetci však vieme, že napriek nášmu odhodlaniu sa tento cieľ ešte nepodarilo naplniť. Násilie páchané na ženách sa odohráva kdekoľvek, neexistuje bezpečné miesto, ani domov nie je takým miestom. Práve naopak. Ženy sú ohrozené tak v domácnostiach, ako aj na pracoviskách, v školách a na univerzitách, na uliciach, trpia ním utečenkyne a migrantky a takisto čoraz viac žien čelí cyber násiliu a nenávistným prejavom online.

Rozsah problému násilia na ženách zostáva alarmujúci: jedna z troch žien v Európe zažila fyzické a/ alebo sexuálne násilie. Takmer všetky obete obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania v rámci EÚ sú ženy a dievčatá. (…)

EÚ a medzinárodné spoločenstvo vníma svoju zodpovednosť zachovať náš záväzok predchádzať, otvorene odmietať a odsúdiť všetky násilné činy páchané na ženách a dievčatách. Našou povinnosťou je takisto podporovať a chrániť ženy zažívajúce násilie vytváraním bezpečného prostredia, ktoré im umožní nahlasovať trestné činy spáchané na nich. EÚ je odhodlaná neúnavne spolupracovať s našimi partnermi na posilňovaní právnych rámcov a inštitúcií, podporovať rozvoj a vzdelávanie, zlepšovať služby pre tých, čo zažili násilie a zneužívanie, ako aj pomáhať pri riešení základných príčin násilia a presadzovaní právomocí žien.

Ukončenie násilia na ženách a dievčatách si vyžaduje pevné odhodlanie nielen na inštitucionálnej úrovni. Vyžaduje si spoluprácu medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti ako celku. A najviac zo všetkého – spoluprácu s mužmi.

Náš cieľ je jasný: úplne odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Európska únia bude stáť na čele medzinárodnej mobilizácie síl na obhajobu práva každej ženy a každého dievčaťa žiť slobodne a v bezpečí. Robíme to pre našu budúcnosť a pre našu prítomnosť, pretože ženy sú pilierom spravodlivých, otvorených, rozvinutých a demokratických spoločností. Nič im nesmie zabrániť v ich slobodnej vôli zohrávať svoje roly v spoločnosti podľa ich vôle a žiť v bezpečí.“

Európska komisia v pondelok 25. novembra 2019 rozsvieti svoje ústredie v Bruseli v budove Berlaymont v oranžovej farbe, aby aj takto prejavila svoju podporu boju proti násiliu páchanom na ženách. 

#OrangeTheWorld  #stopviolenceagainstwomen #zastavmenasilie #16dniaktivizmu

Skip to content