Barbora Burajová: „Prieskumy nám ukazujú, že násilie v partnerských vzťahoch nahlási maximálne 15 percent žien. Veľká časť násilia ostáva naďalej skrytá.

Lockdown na sklonku roku 2021 nás mal chrániť pred šírením vírusu no viaceré rodiny ostali preto s násilníkmi izolované doma. Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, právnička Barbora Burajová tvrdí, že v prvom rade si musíme uvedomiť rozdiel medzi nahlasovaním domáceho násilia a tým, čo sa v skutočnosti deje. 

Vypočujte si rozhovor, ktorý bol HNoline poskytnutý v rámci projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“ podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

Skip to content